Raport INE PAN:

Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie

Raport „Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie” jest półrocznikiem wydawanym przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN od 2002 roku. Co pół roku, na przełomie kwietnia i maja oraz października i listopada Raport prezentuje analizy makroekonomicznej sytuacji gospodarki Polski; krótkookresowe prognozy podstawowych wielkości makroekonomicznych oraz analizy poszczególnych sektorów gospodarki.

Wersja papierowa jest wersją pierwotną czasopisma.

ISSN 1644–5430
© Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

 

Edycja:

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

 

Rada programowa:

Urszula Grzelońska
Joanna Kotowicz-Jawor
Krzysztof Starzec

Komitet redakcyjny:

Krzysztof Bartosik (Redaktor Naczelny)
Łukasz Hardt
Joanna Kotowicz-Jawor (Redaktor Tematyczny)
Stanisław Kubielas
Katarzyna Lada
Ignacy Morawski
Jerzy Mycielski (Redaktor Statystyczny)
Magdalena Olender-Skorek
Lesław Pietrewicz
Katarzyna Rosiak-Lada
Urszula Skorupska (Sekretarz)
Cezary Wójcik
Sylwia Zajączkowska-Jakimiak
Michał Zajfert

Redakcja:
Władysława Czech-Matuszewska

 

 

Zamówienia na Raport INE PAN można składać listownie pod adresem:

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
Biblioteka, ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
faxem na numer: (022) 826 72 54
e-mailem na adres:emagda@inepan.waw.pl

Instytucje prosimy o podanie numeru NIP.

Telefon kontaktowy: +48 22 657 27 04

Informacje dodatkowe:
tel. 22 657 27 90,
fax. 22 826 72 54
e-mail: raport@inepan.waw.pl

 

Raport ukazuje się dzięki wsparciu sponsorów. W 2012 roku takiego wsparcia finansowego udzielił: