Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie 2007

Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie. Listopad 2007 (nr 11)

Pełna_treść_numeru (PDF)

Streszczenie (PDF)

SPIS TREŚCI

1. Streszczenie

2. Prognozy INE PAN – Katarzyna Rosiak-Lada, Jerzy Mycielski
2.1. Produkt krajowy brutto
2.2. Bezrobocie i rynek pracy
2.3. Stopa procentowa i inflacja

3. Sytuacja makroekonomiczna – Cezary Wójcik

4. Sektor gospodarstw domowych – Krzysztof Bartosik
4.1. Konsumpcja
4.2. Wynagrodzenia i świadczenia społeczne
4.3. Rynek pracy

5. Sektor przedsiębiorstw
5.1. Wyniki finansowe przedsiębiorstw – Magdalena Olender-Skorek
5.2. Infrastruktura – Michał Zajfert

6. Sektor rządowy – Iwona Fudała-Poradzińska
6.1. Finanse publiczne w I połowie 2007 roku
6.2. Budżet samorządów po I półroczu 2007 roku
6.3. Zadłużenie Skarbu Państwa po I połowie 2007 roku
6.4. Finanse publiczne w 2008 roku

7. Sektor finansowy
7.1. Sektor bankowy – Stanisław Kubielas
7.2. Giełda – Lesław Pietrewicz

8. Uwarunkowania międzynarodowe – Sylwia Zajączkowska-Jakimiak
8.1. Gospodarka światowa a kryzys w USA
8.2. Koniunktura w Europie
8.3. Rozmiary i struktura obrotów handlowych Polski

9. Polska w UE: reforma budżetu UE oraz ocena wykorzystania środków unijnych w Polsce – Łukasz Hardt

10. Aneks 1 – Metodologia generowania prognoz
11. Aneks 2 – Tabela statystyczna

 

Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie. Maj 2007 (nr 10)

Pełna_treść_numeru

Informacja prasowa

SPIS TREŚCI

1. Streszczenie

2. Prognozy INE PAN – Katarzyna Rosiak-Lada, Jerzy Mycielski
2.1. Produkt krajowy brutto
2.2. Bezrobocie i rynek pracy
2.3. Stopa procentowa i inflacja

3. Sytuacja makroekonomiczna – Cezary Wójcik

4. Sektor gospodarstw domowych – Krzysztof Bartosik
4.1. Konsumpcja
4.2. Wynagrodzenia
4.3. Rynek pracy
4.4. Zasięg i struktura ubóstwa

5. Sektor przedsiębiorstw
5.1. Wyniki finansowe i inwestycje przedsiębiorstw – Magdalena Olender-Skorek
5.2. Infrastruktura – Michał Zajfert

6. Sektor rządowy – Iwona Fudała-Poradzińska
6.1. Realizacja budżetu w 2006 roku
6.2. Budżet samorządów po trzech kwartałach 2006 roku
6.3. Zadłużenie Skarbu Państwa

7. Sektor finansowy
7.1. Sektor bankowy – Stanisław Kubielas
7.2. Giełda – Lesław Pietrewicz

8. Uwarunkowania międzynarodowe – Sylwia Zajączkowska–Jakimiak
8.1. Koniunktura w Europie
8.2. Rozmiary i struktura obrotów handlowych Polski
8.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce

9. Polska w Unii Europejskiej – przegląd budżetu UE z perspektywy Polski – Łukasz Hardt

10. Reforma instytucji dla wzrostu gospodarczego w Polsce
10.1. Wprowadzenie – Zbigniew Hockuba
10.2. Jakie są nasze instytucje – kontekst międzynarodowy – Kamil Kryński, Magda Ujda, Cezary Wójcik
10.3. Kierunki reformy instytucjonalnej w Polsce – Łukasz Hardt

11. Aneks 1 – Metodologia generowania prognoz
12. Aneks 2 – Tabela statystyczna