Instytut Nauk Ekonomicznych PAN prowadzi studia podyplomowe przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych. Instytut przykłada szczególną wagę do kwestii edukacyjnych jako swojej misji służenia społeczeństwu  i statutowego obowiązku kształcenia i pomnażania wiedzy i umiejętności  kadry naukowej oraz kwalifikacji  kierowników życia  społeczno-gospodarczego.

Studia podyplomowe prowadzone w INE PAN są propozycją dla osób, które chcą się doskonalić zawodowo i naukowo, poszerzać horyzonty, aktualizować wiedzę, ale również dla tych, którzy planują poszerzenie swoich umiejętności,  przekwalifikowanie się  i  zmianę pola aktywności zawodowej.

W roku akademickim 2023/2024 zapraszamy do studiowania na następujących rodzajach Studiów:

Podyplomowe  szerokoprofilowe studia zawodowe

INE PAN posiada uprawnienia do nadawania tytułu doktora i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

Wszystkie zajęcia odbywają się w Pałacu Kultury i Nauki lub w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72

Dane kontaktowe do Kierowników i Sekretarzy Studiów znajdują się na stronach poszczególnych kierunków.

Kierunek
studiów

Kierownik Studium

Opiekun studiów

Kontakt

Termin
przyjęć

1. Executive Doctor of Business Administration

 

Studia podyplomowe z ekonomii z elementami zarządzania dla menedżerów

dr hab. Krzysztof Bartosik, prof. INE PAN mgr Daniel Habura dhabur[at]inepan.waw.pl;
Tel. 22 656 64 31, Tel.kom. 535 006 790
godz. 9.00-14.00 pokój 2324

 

 

2. Executive Master of Business Administration

 

Studia podyplomowe

 dr hab. Anna Ujwary-Gil, prof. INE PAN mgr Aneta Jasińska ajasinska[at]inepan.waw.pl

 

Tel. 22 656 64 31

 

godz. 9.00-14.00 pokój 2324
3. Master of Business Administration 5.0

 

Studia podyplomowe

dr hab. Anna Ujwary-Gil, prof. INE PAN  mgr Daniel Habura dhabur[at]inepan.waw.pl

 

tel. 22 656 64 38

Tel. kom. 535 006 790

 godz. 9.00-14.00 pokój 2324
4. Master of Business Administration w języku angielskim

 

Studia podyplomowe

 dr hab. Anna Ujwary-Gil, prof. INE PAN  mgr Daniel Habura
5.  Master of Business Administration in Tourism and Hospitality

 

Studia podyplomowe

 dr hab. Magdalena Kachniewska  mgr Daniel Habura  

 

godz. 9.00-14.00 pokój 2324

 

6. Zaawansowane Metody Analizy Danych: zastosowania Data Science w biznesie

 

Studia podyplomowe

dr Piotr Denderski mgr Daniel Habura dhabur[at]inepan.waw.pl

 

tel. 22 656 64 38

Tel. kom. 535 006 790

7. Master of Business Administration HR dr hab. Anna Ujwary-Gil, prof. INE PAN mgr Daniel Habura dhabur[at]inepan.waw.pl

 

tel. 22 656 64 38

Tel. kom. 535 006 790

godz. 9.00-14.00 pokój 2324

Pokój 2324 znajduje się na 23 piętrze Pałacu Kultury i Nauki

Adres korespondencyjny:

Dział Dydaktyczny INE PAN

Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa,

23 piętro, p.2324

tel/fax: 022 656 64 31, 022 656  64 38