Kurs przeznaczony jest dla osób planujących nawiązać współpracę lub rozwinąć swoją karierę w sektorze nauki i technologii. W szczególności adresatami oferty będą:

  • doktoranci zarówno starego, jak i nowego trybu (uczestnicy studiów doktoranckich lub przygotowujący rozprawę w szkole doktorskiej)
  • pracownicy wsparcia administracyjnego uczelni
  • naukowcy pracujący na uczelni lub poza nią
  • pracownicy firm sektora nauki i technologii na stanowiskach w działach zarządzających, HR lub R&D
  • absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zestawem rozwiązań gotowych do zastosowania w działaniach przedsiębiorczych na styku nauki i biznesu. Szczególne miejsce w programie zajmą zasady budowania projektów przez podmioty o różnorakiej strukturze, na bazie rozwiązań stosowanych w polskich i zagranicznych organizacjach. Uwzględnione zostaną także korzyści i wyzwania związane z zastosowaniem różnych modeli transferu technologii z uczelni do biznesu lub przemysłu. Celem kursu jest również przybliżenie uczestnikom reguł prawnych, dzięki którym będą mogli prowadzić pracę naukową i dydaktyczną, nie naruszając przy tym cudzej własności intelektualnej, a także w pełni korzystać z własnego potencjału badawczego, zarówno w działalności naukowej, jak i we współpracy z biznesem. Ostatnim celem kursu jest zapoznanie uczestników z cechami, sposobem myślenia i działania osób odnoszących sukcesy jako przedsiębiorcy oraz wytrenowanie umiejętności miękkich przydatnych w efektywnym prowadzeniu własnej działalności w formie biznesu naukowego.

 

Prowadzący

dr Justyna Makłuch-Świtalska, dr Agnieszka Bożek, mgr Mariusz Kusion

dr Justyna Małkuch-Świtalska – researcher developer, certyfikowany coach, Associate Trainer brytyjskiej organizacji trenerów akademickich Vitae (The CRAC, Cambridge), juror konkursu Three Minute Thesis® (2019 i 2020). Autorka książki: „Projekty naukowe. Zarządzanie w praktyce” (PWN, 2020).
Członek zespołu badawczego Université de Lorraine, wykładowca Université de Reims Champagne-Ardenne we Francji (2011-2017). Jako ekspert- ewaluator oraz ekspert monitorujący przy Komisji Europejskiej (H2020-MSCA-SwafS-COFUND) specjalizuje się w projektowaniu i ewaluacji międzynarodowych programów szkoleniowych dla naukowców, analizuje też kompetencje oraz sytuację zawodową badaczy w Polsce i na świecie. Menedżer nauki z czternastoletnim doświadczeniem, aktywnie uczestniczy w działaniach m. in. Klastra LifeScience Kraków i Wydawnictwa PWN. Jest pierwszym trenerem nauki zarejestrowanym na terenie RP, specjalizuje się w strategicznym zarządzaniu karierą naukową, w tym w procesach rekrutacyjnych, bilansach kompetencji oraz aktywności naukowców w różnych gałęziach gospodarki. Od dziesięciu lat pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc, którego jest założycielem. Jest także pomysłodawcą Forum Karier Naukowych, którego pierwsza edycja odbyła się w kwietniu 2016 r. w Warszawie, oraz Business & Science Network zorganizowanego cyklicznie w Krakowie. Absolwentka szkół oraz kursów trenerskich w Polsce i we Francji, ma za sobą ponad 1200 godzin zrealizowanych szkoleń. Prowadzone przez nią działania objęły kilkadziesiąt uczelni polskich oraz kilkanaście zagranicznych, o zróżnicowanych profilach badawczych i dydaktycznych.

dr n. społ. Agnieszka Bożek – psycholog, trener umiejętności osobistych i społecznych, coach ACC ICF.
Ukończyła psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia doktoranckie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach szkolenia zawodowego ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Zaawansowane Szkolenia Trenerskie w Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys oraz Szkołę Coachingu Meritum. Od ponad 11 lat przygotowuje i prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu kompetencji osobistych i społecznych dla instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych i biznesu, w tym od ponad 7 lat w ramach własnej firmy QPSYCHOLOGY. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Rozwoju Kariery Doktorantów i Doktorantów PolDoc oraz firmą Trener Nauki w zakresie prowadzenia warsztatów i szkoleń z kompetencji psychospołecznych i dydaktycznych dla uczelni i instytutów badawczych. Publikuje również artykuły eksperckie na stronach internetowych dla profesjonalistów, w czasopismach biznesowych oraz w czasopismach naukowych.

Mariusz Kusion – prawnik, trener, autor eksperckich artykułów prawniczych, przedsiębiorca. Ukończył studia prawnicze w UJ. Prowadzi Kancelarię Prawną Ars Iuridica. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej startupów, organizacji pozarządowych, uczelni i osób fizycznych. Pracował również w administracji samorządowej i uczelni (UJ), a także w realizacji projektów grantowych. Podczas pracy w uczelni m.in. zajmował się legislacją wewnętrzną.
Sporządza opinie, audyty i ekspertyzy prawne, wdraża Rodo, publikuje prawnicze artykuły eksperckie dla uczelni, czasopism i serwisów branżowych. Specjalizuje się w prawie autorskim, cywilnym, gospodarczym oraz samorządowym.
Przeprowadził ponad 500 godzin szkoleniowych m.in. dla naukowców, studentów, urzędników, przedsiębiorców oraz działaczy społecznych i twórców. Beneficjentami szkoleń są m.in.: UJ, SGH, SGGW, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Wrocławiu, Stowarzyszenie Poldoc, Starostwo Powiatowe w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego w Szczecinie.

 

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9.00-16.30 raz w miesiącu przez 4 miesiące. Kurs prowadzony jest on-line.

Cena kursu to 3000 zł

Rekrutacja trwa

Kurs rozpocznie się po zebraniu grupy

Kontakt

Daniel Habura – Kierownik Działu Dydaktycznego

tel. 22 656 34 31, 535 006 790

email: dhabur[at]inepan.waw.pl