Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie 2011

 

Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie. Listopad 2011

Pełna treść numeru (PDF)

Summary in English (PDF)

1.1. Streszczenie
1.2. Summary

2. Prognozy INE PAN – Katarzyna Lada, Jerzy Mycielski
2.1. Produkt krajowy brutto .
2.2. Rynek pracy
2.3. Stopa procentowa i inflacja

3. Sytuacja makroekonomiczna – Cezary Wójcik

4. Sektor gospodarstw domowych – Krzysztof Bartosik
4.1. Konsumpcja
4.2. Wynagrodzenia
4.3. Zatrudnienie i bezrobocie
4.4. Praca w szarej strefie

5. Sektor przedsiębiorstw
5.1. Wyniki finansowe i inwestycje przedsiębiorstw – Magdalena Olender-Skorek
5.2. Infrastruktura – Michał Zajfert

6. Sektor rządowy – Ignacy Morawski
6.1. Finanse publiczne w obliczu globalnego kryzysu
6.2. Redukcja wydatków publicznych a potrzeby rozwojowe Polski
6.3. Problemy instytucjonalne w reformie finansów publicznych

7. Sektor finansowy
7.1. Sektor bankowy – Stanisław Kubielas
7.2. Giełda – Lesław Pietrewicz

8. Uwarunkowania międzynarodowe – Sylwia Zajączkowska-Jakimiak

9. Polska w Unii Europejskiej. W obliczu najpoważniejszego kryzysu od początku procesu integracji – Łukasz Hardt

10. Aneks
10.1. Metodologia generowania prognoz
10.2. Tabela statystyczna

 

Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie. Maj 2011

Pełna treść numeru (PDF)

Summary in English (PDF)

SPIS TREŚCI

1.1. Streszczenie
1.2. Summary
2. Prognozy INE PAN – Katarzyna Lada, Jerzy Mycielski
2.1. Produkt krajowy brutto
2.2. Rynek pracy .
2.3. Stopa procentowa i inflacja
3. Sytuacja makroekonomiczna – Stanisław Kubielas
4. Sektor gospodarstw domowych – Krzysztof Bartosik
4.1. Konsumpcja
4.2. Wynagrodzenia
4.3. Zatrudnienie i bezrobocie
5. Sektor przedsiębiorstw
5.1. Wyniki finansowe i inwestycje przedsiębiorstw – Magdalena Olender-Skorek
5.2. Infrastruktura – Michał Zajfert
6. Sektor rządowy – Ignacy Morawski
7. Sektor finansowy
7.1. Sektor bankowy – Stanisław Kubielas
7.2. Giełda – Lesław Pietrewicz
8. Uwarunkowania międzynarodowe – Sylwia Zajączkowska-Jakimiak
9. Polska w Unii Europejskiej. W obliczu ryzyka Unii dwóch prędkości – Łukasz Hardt
10. Komentarz. Czy gaz łupkowy zapowiada przełomową zmianę dla rynku gazu? – Andrzej T. Szablewski
11. Aneks
11.1. Metodologia generowania prognoz
11.2. Tabela statystyczna