W ramach kursu zostaną poruszone kluczowe zagadnienia z finansów międzynarodowych. Należy tutaj zaliczyć podstawowe treści, wchodzące w skład problematyki typowego wykładu z finansów międzynarodowych, ale także najważniejsze współczesne procesy i wydarzenia finansowe, występujące na międzynarodowych rynkach finansowych oraz w gospodarkach realnych.

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy w uwarunkowaniami funkcjonowania współczesnych rynków finansowych i procesów finansowych towarzyszących funkcjonowaniu gospodarek w wymiarze międzynarodowym. Tradycyjna tematyka z zakresu finansów międzynarodowych obejmuje takie zagadnienia jak np. bilans płatniczy, problematyka kursów walutowych, funkcjonowanie międzynarodowych organizacji o charakterze finansowym (IMF, IBRD, FSB), uwarunkowania procesu integracji monetarnej w Europie czy też finansowe międzynarodowe przedsiębiorstw. Zostanie ona uzupełniona opisem takich procesów jak rozwój nieregulowanej sfery finansowej (shadow banking) czy też zastosowanie na coraz większą skalę technologii finansowych zarówno na rynku kapitałowym (high frequency trading), jak również w obszarach rynku finansowego dedykowanych klientom detalicznym (płatności elektroniczne, kryptowaluty). Jednym z założeń kursu jest uchwycenie dynamicznych zmian, będących skutkiem digitalizacji światowego systemu finansowego.

 

Prowadzący
dr hab. Piotr Łasak

Dr hab. Piotr Łasak, prof. UJ – jest pracownikiem Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego badania, publikacje i aktywność dydaktyczna koncentrują się na tematyce związanej z bankowością i finansami międzynarodowymi. Do głównych zagadnień badawczych należą: rozwój rynków finansowych, regulacja i nadzór sektora bankowego, mechanizmy prowadzące do występowania kryzysów finansowych i walutowych oraz rozwój systemu shadow banking. Obecnie rozwijanym wątkiem badawczym jest problematyka wpływu technologii finansowych na przekształcenia rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji poświęconych wyżej wymienionej tematyce.

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9.00-16.30 raz w miesiącu przez 4 miesiące. Kurs prowadzony jest on-line.

Cena kursu to 3000 zł

Rekrutacja trwa

Kurs rozpocznie się po zebraniu grupy

Kontakt

Daniel Habura – Kierownik Działu Dydaktycznego

tel. 22 656 34 31, 535 006 790

email: dhabur[at]inepan.waw.pl