Studia podyplomowe „Zaawansowane Metody Analizy Danych: zastosowania Data Science w biznesie”, dalej zwane studiami DS, prowadzone będą w obszarze nauk społecznych i nauk matematyczno-przyrodniczych. Program studiów odpowiada następującym dyscyplinom: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, matematyka i informatyka.

Studia są dedykowane absolwentom kierunków ekonomicznych i matematyczno-przyrodniczych pragnących poszerzyć zakres swoich umiejętności w zakresie najnowszych metod analizy danych. Na przestrzeni ostatniej dekady zaobserwowano znaczący spadek kosztu gromadzenia i przetwarzania danych. W związku z tym, poszukiwanymi obecnie na rynku pracy kompetencjami są umiejętności interdyscyplinarnej obróbki i analizy danych. Celem Studiów DS jest odpowiedź na globalny trend zmian na rynku pracy związanego z kreacją nowych zawodów dedykowanych analizie i obróbce danych.

Głównym celem studiów DS jest rozwinięcie kompetencji analitycznych uczestników programu. Rosnąca dostępność ogromnej ilości danych oraz obniżenie kosztu ich magazynowania i przetwarzania sprawia, że jakość procesu analizy danych staje się kluczowa dla podejmowania optymalnych decyzji biznesowych.

Po więcej szczegółów zapraszamy na datascience.inepan.pl