Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie 2003

 

Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie. Październik 2003 (nr 3)

Pełna treść numeru (PDF)

SPIS TREŚCI

1. Streszczenie

2. Prognozy INE PAN — Jerzy Mycielski
2.1. Dochód narodowy
2.2. Bezrobocie.
2.3. Stopa procentowa i inflacja

3. Sytuacja makroekonomiczna — Iwona Fudała–Poradzińska, Jerzy Mycielski

4. Sektor gospodarstw domowych — Krzysztof Bartosik, Ewa Puchała
4.1. Gospodarstwa domowe – źródła utrzymania
4.2 Konsumpcja i oszczędności
4.3. Bezrobocie
4.2. Ubóstwo i rozpiętości dochodowe

5. Sektor przedsiębiorstw — Leszek Morawski, Michał Zajfert
5.1. Ogólne zmiany w sektorze przedsiębiorstw
5.2. Przemysł i
5.3. Budownictwo
5.4. Usługi i handel
5.5. Pytania o trwałość ożywienia w sektorze przedsiębiorstw
5.6. Infrastruktura

6. Sektor rządowy — Iwona Fudała–Poradzińska
6.1. Budżet centralny po pierwszym półroczu 2003 roku
6.2. Zadłużenie Skarbu Państwa po pierwszym półroczu 2003 roku
6.3. Finanse publiczne w 2004 roku
6.4. Dostosowania Polski w obszarze Finanse i budżet

7. Sektor finansowy
7.1. Sektor bankowy — Stanisław Kubielas
7.2. Sektor pozabankowy — Lesław Pietrewicz

8. Uwarunkowania międzynarodowe — Sylwia Zajączkowska–Jakimiak
8.1. Koniunktura w krajach UE
8.2. Koniunktura w Stanach Zjednoczonych
8.3. Sytuacja w Iraku i jej konsekwencje dla Polski

9. Debata nad przyszłym kształtem Unii Europejskiej — Łukasz Hardt

10. Komentarze
O przesłankach trwałego rozwoju gospodarczego — Joanna Kotowicz-Jawor
Komentarz do projektu ustawy budżetowej na 2004 rok — Danuta Gotz-Kozierkiewicz

11. Aneks 1 — Metodologia generowania prognoz
12. Aneks 2 — Tabela statystyczna

 

Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie. Kwiecień 2003 (nr 2)

Pełna treść numeru (PDF)

SPIS TREŚCI

 

1. Streszczenie

2. Prognozy INE PAN — Jerzy Mycielski
2.1. Dochód narodowy
2.2. Bezrobocie.
2.3. Stopa procentowa, inflacja i wzrost wynagrodzeń

3. Sytuacja makroekonomiczna — Iwona Fudała–Poradzińska, Jerzy Mycielski

4. Sektor gospodarstw domowych — Krzysztof Bartosik, Ewa Puchała
4.1. Bezrobocie
4.2. Ubóstwo

5. Sektor przedsiębiorstw — Leszek Morawski, Michał Zajfert
5.1. Sytuacja ogólna
5.2. Przemysł i budownictwo
5.3. Usługi
5.4. Przedsiębiorczość
5.5. Infrastruktura

6. Sektor rządowy — Iwona Fudała–Poradzińska
6.1. Budżet centralny w 2002 roku
6.2. Zadłużenie Skarbu Państwa w 2002 roku
6.3. Budżet centralny w 2003 roku
6.4. Wyniki negocjacji o członkostwo Polski w UE w obszarach Podatki oraz Finanse i budżet

7. Sektor finansowy — Stanisław Kubielas, Lesław Pietrewicz
7.1. System bankowy
7.2. Fundusze i Giełda

8. Sektor zagraniczny — Sylwia Zajączkowska–Jakimiak
8.1. Koniunktura w krajach UE
8.2. Atrakcyjność Polski dla zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZIB) i jej skutki dla polskiego eksportu
8.3. Konflikt w Zatoce Perskiej i jego skutki dla gospodarki światowej
8.4. Koniunktura w Stanach Zjednoczonych

9. Polska na drodze do UE — Łukasz Hardt

10. Komentarze
Uwagi o rozwoju koniunktury gospodarczej w Polsce — Marek Belka.
Wyrwać się z gospodarczego marazmu… — Zbigniew Hockuba
Czekając na zrównoważony wzrost — Cezary Józefiak

11. Aneks 1 — Metodologia generowania prognoz
12. Aneks 2 — Tabela statystyczna