Zajęcia w ramach Letniej Szkoły Ekonomii dedykowane są uczniom klas licealnych (w wieku 16-19 lat) zainteresowanym ekonomią. Zarówno tym rozważających uczestnictwo w olimpiadzie ekonomicznej, jak i tym, którzy po prostu są ciekawi otaczającego ich świata i chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie objętym kursem. Kurs poruszać będzie tematy będące obiektem intensywnej debaty publicznej i może również stanowić dobre przygotowanie dla stawiania pierwszych kroków na forum publicznym. Dodatkowo, ukończenie kursu z wyróżnieniem (szczegóły w opisach kursów) będzie podstawą dla wystawienia przez wykładowcę listu rekomendacyjnego wymaganego w postępowaniach rekrutacyjnych przez niektóre uczelnie zagraniczne (np. Oxford bądź Cambridge).

Gorąco popieram nową inicjatywę INE PAN uruchomienia, nowego u nas typu działalności edukacyjnej w formie letniej szkoły ekonomii dla uczniów szkół średnich.  Ta forma kształcenia znana jest już od lat w krajach zachodnich i jestem przekonany, że wychodzi ona naprzeciw zainteresowaniu polskiej młodzieży szkolnej, o czym świadczy masowy jej udział w organizowanych od lat Olimpiadach Wiedzy Ekonomicznej. Idea tej formy edukacji opiera się na przybliżeniu słuchaczom, w odpowiednio dostępnej formie, zagadnień w zakresie wiedzy o gospodarce, które są przedmiotem ogólnego zainteresowania i dyskusji w mediach, a także i w rodzinach.     

Młodzi pracownicy Instytutu, dr Marcin Pietrzak i dr Piotr Denderski, obaj z poważnym już dorobkiem naukowym oraz doświadczeniem dydaktycznym w czołowych uczelniach zagranicznych – Brown University i University of Leicester, School of Business – przygotowali trzy programy studiów. Jeden pod nazwą „Jak działa gospodarka” odnosi się do tak ważnych zagadnień jak inflacja, wzrost gospodarczy, rynek pracy (bezrobocie), czy też mechanizmy decyzyjne przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Drugi program Pieniądz, Bankowość, Rynki Finansowe ma z kolei w przystępny sposób wyjaśnić m.in. zasady funkcjonowaniu systemu finansowego i pieniężnego oraz zasady działania giełdy. Trzeci program Ekonomia w praktyce pokaże uczestnikom, jak wielki potencjał objaśniania świata ma ekonomia   

Programy mogą być realizowane w języku polskim, a także angielskim - jeśli będzie dostateczne zainteresowanie - i będą kończyć się wydaniem dokumentu poświadczającego udział w zajęciach. Nie mam więc wątpliwości, że oferta ta powinna być atrakcyjna dla ambitnej młodzieży chcącej nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, ale także wzbogacić swoje CV edukacyjne, co może mieć znacznie w ubieganiu się o przyjęcie do dobrej krajowej lub zagranicznej uczelni, zwłaszcza ekonomicznej.

prof. dr hab. Stanisław Gomułka - Przewodniczący Rady Naukowej INE PAN

 

Dostępne programy:

Jak działa gospodarka? - 26.06.23 r. - 7.07.23 r. w godz. 11:00-14.00 (40h). Miejsce zajęć: Pałac Kultury i Nauki - zgłoszenia przyjmowane są do 19.06.2023 r.

prowadzący: dr Marcin Pietrzak

Kurs makroekonomii to przewodnik po tym jak działa gospodarka. Celem kursu jest lepsze zrozumienie wielu ważnych kwestii związanych z polityką gospodarczą, które są przedmiotem gorących debat i dotykają każdego z nas. Makroekonomia to część ekonomii, która koncentruje się na tematach, o których możemy przeczytać lub usłyszeć każdego dnia: inflacji i bezrobociu, wzroście gospodarczym i recesji, kursach walutowych, stopach procentowych, deficytach budżetowych. Celem tego kursu jest przybliżenie tych ważnych pojęć i umiejscowienie ich w tym jak działa gospodarka. Oto niektóre z pytań, na które odpowiemy: Jakie są źródła długoterminowego wzrostu gospodarczego? Dlaczego niektóre kraje są znacznie bogatsze niż inne? Jaki wpływ na inflację i bezrobocie mają działania banków centralnych? Jakie są konsekwencje deficytu budżetu państwa? Po ukończeniu tego kursu będziesz w stanie odpowiedzieć na te pytania i rozumieć, co dzieje się w gospodarce oraz jakie ma to konsekwencje.

Pełny opis programu Jak działa gospodarka?

O wykładowcy
Dr Marcin Pietrzak
jest pracownikiem naukowym INE PAN, którego zainteresowania naukowe związane są ze stabilnością systemu finansowego i z polityką pieniężną. Stopień doktora uzyskał na Brown University, a studia magisterskie i licencjackie zrealizował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Przez kilka lat prowadził wykłady adresowane do licealistów w ramach szkoły letniej na Brown University (99 miejsce na liście szanghajskiej - Akademicki Ranking Uniwersytetów Świata): podstawy makroekonomii, wstęp do finansów oraz podstawy ekonomii. Na tej samej uczelni prowadził ćwiczenia z finansów behawioralnych, funduszy VC i PE oraz z metod ekonometrycznych. Okazjonalnie prowadził zajęcia w SGH w ramach stażu naukowo-dydaktycznego. W przeszłości pomagał w przygotowaniach do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Wyróżniony w wielu konkursach licealnych i studenckich w tym m.in. w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, konkursie Młody Ekonomista i Akademickim Konsensusie Ekonomicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, w Narodowym Banku Polskim oraz komercyjnych instytucjach finansowych.

 

Pieniądz, Bankowość, Rynki Finansowe - 10.07.23 r. - 14.07.23 r. w godz. 9:45-12.00 i 13:30-15.45 (30h). Miejsce zajęć: Pałac Kultury i Nauki - zgłoszenia przyjmowane są do 23.06.2023 r.

prowadzący: dr Piotr Denderski

Celem kursu Pieniądz, Bankowość, Rynki Finansowe jest przedstawienie w przystępny sposób funkcjonowane systemu finansowego. Wszyscy uczestniczymy w tym systemie, choć nie każdy w tym samym stopniu. Przykładowo, każdorazowo, gdy robimy zakupy, korzystamy z jednego z najważniejszych wynalazków ludzkości – pieniądza.

W trakcie kursu poruszone zostaną m.in. poniższe pytania/zagadnienia:
- czym jest pieniądz? co sprawia, że pieniądz jest pieniądzem? czy Bitcoin/Dogecoin/krypto-waluty zastąpią złotego? dlaczego można płacić kawałkiem rzeźbionej skały leżącej na dnie oceanu? jak dużo przesady jest w stwierdzeniu, że ‘’pieniądz bierze się z powietrza’’?
- skąd biorą się ceny akcji i innych instrumentów finansowych? dlaczego giełda to nie kasyno? w jaki sposób/czy można próbować wzbogacić się na giełdzie?
- co robi bank centralny? skąd bierze się pieniądz w gospodarce i ile tak naprawdę go jest?
- skąd bierze się inflacja? jak można sobie radzić z inflacją?

Pełny opis programu Pieniądz, Bankowość, Rynki Finansowe

O wykładowcy
Dr Piotr Denderski
jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii oraz Systemy Informacyjne (magister, dyplom z wyróżnieniem), Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Matematyka (licencjat) oraz University of Amsterdam na kierunku Ekonomia (magister, dyplom z wyróżnieniem; zaliczenie wymagane jako część programu doktorskiego). Doktorat z ekonomii obronił w prestiżowym Tinbergen Institute w Amsterdamie, szkole doktorskiej prowadzonej przez trzy największe holenderskie uczelnie. Program ten uznawany jest za jeden z 10 najwyżej ocenianych programów doktorskich w Europie/30 na świecie. W trakcie studiów doktoranckich odbył staże badawcze na New York University oraz London School of Economics and Political Sciences. Wyniki jego badań były prezentowane na najważniejszych konferencjach ekonomicznych na świecie (European Economic Association Annual Conference, Econometric Society European Meeting & World Congress, Society for Computational Economics, Society for Economic Dynamics, Society for Advancement of Economic Theory) oraz na wielu seminariach badawczych w czołowych uniwersytetach w USA i Europie. Obecnie pracownik Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz University of Leicester School of Business.

 

How does the Economy Work? - 17.07.23 r. - 28.07.23 r. w godz. 11:00-14.00 (40h). Miejsce zajęć: Pałac Kultury i Nauki - zgłoszenia przyjmowane są do 10.07.2023 r.

prowadzący: dr Marcin Pietrzak

You should think of this course as A Guide to Macroeconomics that provides you with a better understanding of many important public policy issues plus insight into some of today’s heated debates. Macroeconomics focuses on concepts that oftentimes show up in the daily news – inflation and unemployment, economic growth and recessions, exchange rates, interest rates, budget deficits and trade deficits. The goal of this course is to acquaint you with all these concepts and with how the economy, with all of its moving parts, works as a whole. Some of the questions that we will address are: What are the sources of long-run economic growth? Why are some countries much richer than others? How are inflation and unemployment affected by policy actions of central banks? What are the consequences of government budget deficits? After taking this course you will be able to answer these questions and decide what is best for the economy.

Pełny opis programu How does the Economy Work?

Economics in Action - 21.08.23 r. - 25.08.23 r. w godz. 9:45-12.00 i 13:30-15.45 (30h). Miejsce zajęć: Pałac Kultury i Nauki - zgłoszenia przyjmowane są do 4.08.2023 r.

UWAGA!!! Dla osób, które wyślą zgłoszenie nie poźniej niż do 20/07/23 opłata za kurs wyniesie 1900 zł. (Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2400 zł)

prowadzący: dr Piotr Denderski

Every day we make many decisions. A significant share of them (if not all) can be analyzed using tools and methods that economists have developed. This class aims to demonstrate how great the ability of economics to explain the world is. We will touch upon pressing issues of fundamental importance, like climate change, but we will also talk about ordinary topics, like what makes us buy our favorite chocolate bar. In doing so, we will cover all fundamental scientific discoveries and key ideas developed by economists.

Pełny opis programu Economics in Action

 

Opłaty

Koszt każdego kursu: 2 400 zł.

Opłaty należy dokonać przelewem na konto INE PAN:

Bank Gospodarstwa Krajowego
79 1130 1017 0020 1471 2920 0003

Zniżki:

zgłoszenie na dowolny kurs do końca kwietnia - 10% zniżki*

udział w więcej niż jednym kursie - 10%*

zniżka dla rodzeństw - 10%*

dzieci absolwentów INE PAN  - zniżka 10%*

* suma zniżek nie może przekroczyć 20%

Regulamin Letniej Szkoły Ekonomii

Formularz zgłoszeniowy

Kontakt:

dhabur@inepan.waw.pl
tel. 22 656 64 38