Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie 2012

Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie. Listopad 2012 (nr 21)

 

Pełna treść numeru (PDF)

SPIS TREŚCI

1. Prognozy INE PAN – Katarzyna Lada, Jerzy Mycielski
1.1. Produkt krajowy brutto
1.2. Rynek pracy
1.3. Stopa procentowa i inflacja

2. Sytuacja makroekonomiczna – Cezary Wójcik

3. Sektor gospodarstw domowych – Krzysztof Bartosik
3.1. Konsumpcja
3.2. Wynagrodzenia
3.3. Rynek pracy

4. Sektor przedsiębiorstw
4.1. Wyniki finansowe i inwestycje przedsiębiorstw – Magdalena Olender-Skorek
4.2. Infrastruktura – Michał Zajfert

5. Sektor finansów publicznych – Ignacy Morawski

6. Sektor finansowy
6.1. Sektor bankowy – Stanisław Kubielas
6.2. Giełda – Lesław Pietrewicz

7. Uwarunkowania międzynarodowe – Sylwia Zajączkowska-Jakimiak

8. Polska w Unii Europejskiej. Nierozwiązanego kryzysu ciąg dalszy – Łukasz Hardt

9. Aneks
9.1. Metodologia generowania prognoz
9.2. Tabela statystyczna

 

Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie. Maj 2012 (nr 20)

Summary in English (PDF) 

SPIS TREŚCI

1.2. Summary

2. Prognozy INE PAN – Katarzyna Lada, Jerzy Mycielski
2.1. Produkt krajowy brutto 
2.2. Rynek pracy
2.3. Stopa procentowa i inflacja 

3. Sytuacja makroekonomiczna – Cezary Wójcik

4. Sektor gospodarstw domowych – Krzysztof Bartosik
4.1. Konsumpcja 
4.2. Wynagrodzenia
4.3. Bezrobocie 

5. Sektor przedsiębiorstw 
5.1. Wyniki finansowe i inwestycje przedsiębiorstw – Magdalena Olender-Skorek
5.2. Infrastruktura – Magdalena Olender-Skorek, Michał Zajfert

6. Sektor finansów publicznych – Ignacy Morawski

7. Sektor finansowy 
7.1. Sektor bankowy – Stanisław Kubielas
7.2. Giełda – Lesław Pietrewicz

8. Uwarunkowania międzynarodowe – Sylwia Zajączkowska-Jakimiak

9. Polska w Unii Europejskiej. Ocena wykorzystania funduszy europejskich – Łukasz Hardt

10. Aneks 
10.1. Metodologia generowania prognoz 
10.2. Tabela statystyczna