Studia podyplomowe „Master of Business Administration 5.0”, dalej zwane studiami MBA 5.0, prowadzone będą w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych i na styku dyscyplin: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

Studia są dedykowane wszystkim menedżerom zainteresowanym nowoczesnymi technologiamii, ukierunkowane na współczesne trendy w ekonomii – finansach – zarządzaniu. Słuchacze MBA 5.0 zdobywają interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności niezbędne w innowacyjnym podejściu do zarządzania firmą. Atrakcyjna, współczesna formuła kursów, tematyka i profesjonalna kadra czyni ten kurs unikalnym na krajowym rynku MBA 5.0 w Polsce.

Głównym celem MBA 5.0 jest wykształcenie otwartego na współczesne wyzwania gospodarczo-ekonomiczne absolwenta, potrafiącego analizować bieżące trendy i je projektować dla potrzeb biznesowych. Przedsiębiorstwa zyskują potencjalnych menedżerów wyposażonych w umiejętności techniczne i wartości ukierunkowane na innowacyjność i kreatywność w działaniu.

Po więcej szczegółów zapraszamy na mba50.inepan.pl