Kurs przeznaczony jest dla uczestników, którzy chcą zrozumieć, w jaki sposób firmy mogą doskonalić sposób zarządzania procesami innowacyjnymi w celu opracowywania nowych produktów i usług.

Kurs zapewnia praktyczne i oparte na studiach przypadków podejście do zarządzania innowacjami w szerokim zakresie, w tym: produkcji, usług, małych i dużych organizacji oraz sektora zarówno prywatnego jak i publicznego.

Kurs koncentruje się na realnych zadaniach i działaniach przedsiębiorcy/menedżera, który chce być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie innowacji.

Przekazanie wiedzy na temat podstawowych pojęć innowacji, przedsiębiorczości i zarządzania przedsięwzięciami biznesowymi, które są niezbędne do rozwoju bardziej zaawansowanej wiedzy i umiejętności we wszystkich obszarach teorii i praktyki zarządzania innowacjami.

Zdobycie umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i działań innowacyjnych w różnej skali, wpływu otoczenia, w szczególności na rozwój technologiczny i biznesowy przedsiębiorstw. Podnoszenie kompetencji społecznych przygotowujących do pracy w zespole i organizacji.

 

Prowadzący

dr Jacek Gancarczyk

Dr Jacek Gancarczyk pracuje w Katedrze E-przedsiębiorczości i Innowacji, Instytutu Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jego badania, publikacje i doradztwo koncentrują się na przedsiębiorczości, małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), rozwoju regionalnym, sieciach i systemach innowacji oraz klastrach. Posiada doświadczenie w krajowych i międzynarodowych (UE, USA, Japonia) projektach badawczych (Erasmus+ Jean Monnet/EURIPER, EuroFound, USAID/USIA, Sasakawa), zarówno jako partner jak i koordynator. Jest członkiem European Council of Small Business and Entrepreneurship (ECSB).

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9.00-16.30 raz w miesiącu przez 4 miesiące. Kurs prowadzony jest on-line.

Cena kursu to 3000 zł

Rekrutacja trwa

Kurs rozpocznie się po zebraniu grupy

Kontakt

Daniel Habura – Kierownik Działu Dydaktycznego

tel. 22 656 34 31, 535 006 790

email: dhabur[at]inepan.waw.pl