Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie 2004

Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie.Listopad 2004 (nr 5)

 

Pełna_treść_numeru (PDF)

Informacja prasowa

SPIS TREŚCI

1. Streszczenie

2. Prognozy INE PAN — Jerzy Mycielski
2.1. Dochód narodowy
2.2. Bezrobocie
2.3. Stopa procentowa i inflacja

3. Sytuacja makroekonomiczna — Iwona Fudała–Poradzińska, Jerzy Mycielski

4. Sektor gospodarstw domowych — Krzysztof Bartosik, Ewa Puchała–Krzywina
4.1. Konsumpcja i wynagrodzenia
4.2. Bezrobocie
4.3. Program „Pierwsza praca”

5. Sektor przedsiębiorstw — Leszek Morawski, Michał Zajfert
5.1. Przemysł
5.2. Budownictwo i handel
5.3. Perspektywy rozwoju i zagrożenia
5.4. Infrastruktura — transport

6. Sektor rządowy — Iwona Fudała–Poradzińska
6.1. Budżet centralny po I półroczu 2004 roku
6.2. Zadłużenie Skarbu Państwa po I półroczu 2004 roku
6.3. Finanse publiczne w 2005 roku

7. Sektor finansowy
7.1. Sektor bankowy — Stanisław Kubielas
7.2. Sektor pozabankowy — Lesław Pietrewicz

8. Uwarunkowania międzynarodowe — Sylwia Zajączkowska–Jakimiak
8.1. Sytuacja gospodarcza na oewiecie
8.2. Sytuacja gospodarcza w USA
8.3. Sytuacja gospodarcza w krajach UE
8.4. Rozmiary i struktura obrotów handlowych Polski

9. Polska w Unii Europejskiej — ocena pierwszych miesięcy, wyzwania przyszłości — Łukasz Hardt

10. Komentarz — Polski wzrost gospodarczy — refleksje na temat trwałości — Bogusław Fiedor

11. Aneks 1 — Metodologia generowania prognoz
12. Aneks 2 — Tabela statystyczna

Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie.Maj 2004 (nr 4)

Pełna treść numeru (PDF)

1. Streszczenie 

2. Prognozy INE PAN — Jerzy Mycielski
2.1. Dochód narodowy
2.2. Bezrobocie
2.3. Stopa procentowa i inflacja

3. Sytuacja makroekonomiczna — Iwona Fudała–Poradzińska, Jerzy Mycielski

4. Sektor gospodarstw domowych — Krzysztof Bartosik, Ewa Puchała–Krzywina
4.1. Konsumpcja, dochody i oszczêdnooeci
4.2. Bezrobocie
4.3. Ubóstwo

5. Sektor przedsiębiorstw — Leszek Morawski, Michał Zajfert
5.1. Przemysł
5.2. Budownictwo
5.3. Usługi i handel
5.4. Perspektywy rozwoju
5.5. Infrastruktura

6. Sektor rządowy — Iwona Fudała–Poradzińska
6.1. Sytuacja finansów publicznych w 2003 roku
6.2. Zadłużenie sektora finansów publicznych w 2003 i perspektywy na 2004 rok
6.3. Finanse publiczne w 2004 roku (w kontekście tzw. Planu Hausnera)

7. Sektor finansowy 
7.1. Sektor bankowy — Stanisław Kubielas
7.2. Sektor pozabankowy — Lesław Pietrewicz

8. Uwarunkowania międzynarodowe — Sylwia Zajączkowska–Jakimiak
8.1. Sytuacja gospodarcza na świecie i w USA
8.2. Sytuacja gospodarcza w krajach UE
8.3. Rozmiary i struktura obrotów handlowych Polski

9. W przededniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej — Łukasz Hardt

10. Komentarze — Cezary Józefiak, Tadeusz Kowalik

11. Aneks 1 — Metodologia generowania prognoz
12 Aneks 2 — Tabela statystyczna