Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie 2010

Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie. Listopad 2010 (nr 17)

Pełna treść numeru (PDF)

SPIS TREŚCI

1.1. Streszczenie
1.2. Summary

2. Prognozy INE PAN – Katarzyna Lada, Jerzy Mycielski
2.1. Produkt krajowy brutto
2.2. Rynek pracy
2.3. Stopa procentowa i inflacja

3. Sytuacja makroekonomiczna – Stanisław Kubielas

4. Sektor gospodarstw domowych – Krzysztof Bartosik
4.1. Konsumpcja
4.2. Wynagrodzenia
4.3. Zatrudnienie i bezrobocie

5. Sektor przedsiębiorstw
5.1. Wyniki finansowe i inwestycje przedsiębiorstw – Magdalena Olender-Skorek
5.2. Infrastruktura – Michał Zajfert

6. Sektor rządowy – Ignacy Morawski
6.1. Finanse publiczne
6.2. Budżet państwa i potrzeby pożyczkowe
6.3. Budżet samorządów
6.4. Dług publiczny

7. Sektor finansowy
7.1. Sektor bankowy – Stanisław Kubielas
7.2. Giełda – Lesław Pietrewicz

8. Uwarunkowania międzynarodowe – Sylwia Zajączkowska-Jakimiak

9. Polska w Unii Europejskiej. W przededniu rozpoczęcia negocjacji nad budżetem UE na lata 2014–2020 – Łukasz Hardt

10. Aneks
10.1. Metodologia generowania prognoz
10.2. Tabela statystyczna

 

Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie. Maj 2010 (nr 16)

Pełna treść numeru (PDF)

SPIS TREŚCI

1.1. Streszczenie
1.2. Summary

2. Prognozy INE PAN – Katarzyna Rosiak-Lada, Jerzy Mycielski
2.1. Produkt krajowy brutto
2.2. Bezrobocie i rynek pracy
2.3. Stopa procentowa i inflacja

3. Sytuacja makroekonomiczna – Cezary Wójcik

4. Sektor gospodarstw domowych – Krzysztof Bartosik
4.1. Konsumpcja
4.2. Wynagrodzenia
4.3. Zatrudnienie i bezrobocie

5. Sektor przedsiębiorstw
5.1. Wyniki finansowe i inwestycje przedsiębiorstw – Magdalena Olender-Skorek
5.2. Infrastruktura – Michał Zajfert
6. Sektor finansowy
6.1. Sektor bankowy – Stanisław Kubielas
6.2. Giełda – Lesław Pietrewicz

7. Uwarunkowania międzynarodowe. Tendencje w gospodarce światowej – Sylwia Zajączkowska-Jakimiak

8. Polska w Unii Europejskiej. Ocena dokumentu Komisji Europejskiej „Europa 2020” oraz wykorzystanie funduszy europejskich – Łukasz Hardt

9. Aneks