Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie 2005

Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie. Listopad 2005 (nr 7)

Pełna_treść_numeru (PDF)

Informacja prasowa (PDF) 

SPIS TREŚCI

1. Streszczenie

2. Prognozy INE PAN — Jerzy Mycielski
2.1. Dochód narodowy
2.2. Bezrobocie
2.3. Stopa procentowa i inflacja

3. Sytuacja makroekonomiczna — Jerzy Mycielski, Cezary Wójcik

4. Sektor gospodarstw domowych — Krzysztof Bartosik, Ewa Puchała–Krzywina
4.1. Konsumpcja
4.2. Wynagrodzenia i świadczenia społeczne
4.3. Rynek pracy

5. Sektor przedsiębiorstw
5.1. Wyniki finansowe i kondycja przedsiębiorstw — Ewa Puchała–Krzywina
5.2. Inwestycje przedsiębiorstw — Lesław Pietrewicz
5.3. Infrastruktura — Michał Zajfert

6. Sektor rządowy — Iwona Fudała–Poradzińska
6.1. Finanse publiczne po pierwszym półroczu 2005 roku
6.2. Finanse publiczne w 2006 roku

7. Sektor finansowy
7.1. Sektor bankowy — Stanisław Kubielas
7.2. Sektor pozabankowy — Lesław Pietrewicz

8. Uwarunkowania międzynarodowe — Sylwia Zajączkowska–Jakimiak
8.1. Sytuacja gospodarcza na świecie
8.2. Rozmiary i struktura obrotów handlowych Polski

9. Polska w Unii Europejskiej — w przededniu kluczowych decyzji — Łukasz Hardt

10. Aneks 1 — Metodologia generowania prognoz
11. Aneks 2 — Tabela statystyczna

 

Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie. Maj 2005 (nr 6)

Pełna_treść_numeru (PDF)

Informacja prasowa_(PDF)

SPIS TREŚCI

1. Streszczenie

2. Prognozy INE PAN — Jerzy Mycielski
2.1. Dochód narodowy
2.2. Bezrobocie
2.3. Stopa procentowa i inflacja

3. Sytuacja makroekonomiczna — Jerzy Mycielski, Cezary Wójcik

4. Sektor gospodarstw domowych — Krzysztof Bartosik, Ewa Puchała–Krzywina
4.1. Konsumpcja i wynagrodzenia
4.2. Rynek pracy
4.3. Problem ubóstwa

5. Sektor przedsiębiorstw
5.1. Wyniki finansowe przedsiêbiorstw i nastroje przedsiębiorców
— Ewa Puchała–Krzywina
5.2. Inwestycje przedsiębiorstw — Lesław Pietrewicz
5.3. Infrastruktura — Michał Zajfert

6. Sektor rządowy — Iwona Fudała–Poradzińska
6.1. Sytuacja finansów publicznych w 2004 roku
6.2. Zadłużenie Skarbu Pañstwa w 2004 roku
6.3. Finanse publiczne w 2005 roku
6.4. Plan B, czyli „strategia zarządzania finansami publicznymi w latach 2005–2008”

7. Sektor finansowy
7.1. Sektor bankowy — Stanisław Kubielas
7.2. Sektor pozabankowy — Lesław Pietrewicz

8. Uwarunkowania międzynarodowe — Sylwia Zajączkowska–Jakimiak
8.1. Sytuacja gospodarcza na świecie
8.2. Rozmiary i struktura obrotów handlowych Polski

9. Polska w Unii Europejskiej — ocena pierwszego roku członkowstwa — Łukasz Hardt

10. Komentarz — Andrzej Wojtyna

11. Aneks 1 — Metodologia generowania prognoz
12. Aneks 2 — Tabela statystyczna