Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie 2009

Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie. Listopad 2009 (nr 15)

Pełna treść numeru

Streszczenie

SPIS TREŚCI

1. Streszczenie

2. Prognozy INE PAN – Katarzyna Rosiak-Lada, Jerzy Mycielski
2.1. Produkt krajowy brutto
2.2. Bezrobocie i rynek pracy
2.3. Stopa procentowa i inflacja

3. Sytuacja makroekonomiczna – Cezary Wójcik

4. Sektor gospodarstw domowych – Krzysztof Bartosik
4.1. Konsumpcja
4.2. Wynagrodzenia
4.3. Zatrudnienie i bezrobocie

5. Sektor przedsiębiorstw
5.1. Wyniki finansowe i inwestycje przedsiębiorstw – Magdalena Olender-Skorek
5.2. Infrastruktura – Michał Zajfert

6. Sektor finansowy
6.1. Sektor bankowy – Stanisław Kubielas
6.2. Giełda – Lesław Pietrewicz

7. Uwarunkowania międzynarodowe. Tendencje w gospodarce światowej – Sylwia Zajączkowska-Jakimiak

8. Polska w Unii Europejskiej: fundusze europejskie, zmiany regulacyjne oraz wpływ globalnego kryzysu na wspólnotową politykę gospodarczą – Łukasz Hardt

9. Aneks
9.1. Metodologia generowania prognoz
9.2. Tabela statystyczna

 

Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie. Maj 2009 (nr 14)

Pełna treść numeru

Streszczenie

SPIS TREŚCI

1. Streszczenie

2. Prognozy INE PAN – Katarzyna Rosiak-Lada, Jerzy Mycielski
2.1. Produkt krajowy brutto
2.2. Bezrobocie i rynek pracy
2.3. Stopa procentowa i inflacja

3. Sytuacja makroekonomiczna – Cezary Wójcik

4. Sektor gospodarstw domowych – Krzysztof Bartosik
4.1. Konsumpcja
4.2. Wynagrodzenia
4.3. Zatrudnienie i bezrobocie

5. Sektor przedsiębiorstw
5.1. Wyniki finansowe i inwestycje przedsiębiorstw – Magdalena Olender-Skorek
5.2. Infrastruktura – Michał Zajfert

6. Sektor finansowy
6.1. Sektor bankowy – Stanisław Kubielas
6.2. Giełda – Lesław Pietrewicz

7. Uwarunkowania międzynarodowe – Sylwia Zajączkowska–Jakimiak
7.1. Tendencje w gospodarce światowej
7.2. Działania antykryzysowe
7.3. Światowy kryzys a rozmiary i dynamika obrotów handlowych Polski

8. Polska w UE: czy fundusze europejskie mogą stać się czynnikiem przeciwdziałającym spowolnieniu gospodarczemu? – Łukasz Hardt

9. Aneks
9.1. Metodologia generowania prognoz
9.2. Tabela statystyczna