Przewodniczący

Prof. dr hab. Stanisław GOMUŁKA


Zastępca Przewodniczącego

Dr hab. Krzysztof BARTOSIK

prof. INE PAN


Zastępca Przewodniczącego

Dr hab. Andrzej KONDRATOWICZ

prof. SWPS


Zastępca Przewodniczącego

Dr hab. Tomasz ŁYZIAK

prof. INE PAN


Sekretarz

Dr Piotr DENDERSKI


Członkowie Rady Naukowej:

1. Dr hab. Krzysztof Bartosik, prof. INE PAN
2. Prof. dr hab. Błaszczyk Barbara
3. Dr Denderski Piotr
4. Prof. dr hab. Gomułka Stanisław
5. Prof. dr hab. Gorynia Marian
6. Prof. dr hab. Grzelońska Urszula
7. Dr hab. Jakimowicz Aleksander, prof. INE PAN
8. Dr Kaszowska-Mojsa Jagoda
9. Dr hab. Kobus Martyna, prof. INE PAN
10. Dr hab. Kondratowicz Andrzej, prof. Uniwersytet SWPS w Warszawie
11. Prof. dr hab. Kotowicz-Jawor Joanna
12. Dr hab. Kowalewski Oskar, prof. INE PAN
13. Prof. dr hab. Koźmiński Andrzej
14. Dr hab. Łyziak Tomasz, prof. INE PAN
15. Dr hab. Marczewski Krzysztof, prof. SGH
16. Prof. dr hab. Mączyńska- Ziemacka Elżbieta
17. Dr hab. Potoczek Natalia, prof. INE PAN
18. Dr Skorupska Urszula
19. Prof. dr hab. Szablewski Andrzej
20. Dr hab. Ujwary-Gil Anna, prof. INE PAN
21. Prof. dr hab. Wziątek-Kubiak Anna
22. Prof. dr hab. Zaleska Małgorzata