Przewodniczący:

Prof. dr hab. Barbara BŁASZCZYK

Zastępca Przewodniczącego:

Dr hab. Andrzej KONDRATOWICZ, prof. SWPS

Dr hab. Tomasz ŁYZIAK, prof. INE PAN

Sekretarz:

Dr Piotr DENDERSKI


Członkowie Rady Naukowej:

Dr hab. Krzysztof BARTOSIK, prof. INE PAN
Prof. dr hab. Stanisława GOLINOWSKA
Prof. dr hab. Stanisław GOMUŁKA
Prof. dr hab. Urszula GRZELOŃSKA
Dr hab. Aleksander JAKIMOWICZ, prof. INE PAN
Dr hab. Marcin KOLASA, prof. SGH
Dr hab. Martyna Kobus, prof. INE PAN
Prof. dr hab. Joanna KOTOWICZ-JAWOR
Dr hab. Oskar KOWALEWSKI, prof. INE PAN
Prof. dr hab. Eugeniusz KWIATKOWSKI
Prof. dr hab. Barbara LIBERSKA
Prof. dr hab. Krzysztof MARCZEWSKI
Prof. dr hab. Elżbieta MĄCZYŃSKA-ZIEMACKA
Prof. dr hab. Andrzej SZABLEWSKI
Dr hab. Anna UJWARY-GIL, prof. INE PAN
Prof. dr hab. Aleksander WELFE
Prof. dr hab. Anna WZIĄTEK-KUBIAK