Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie 2013

 

Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie. Maj 2013 (nr 22)

Pełna treść numeru (PDF)

Spis treści
1. Prognozy INE PAN: Słaba koniunktura przy zwiększającym się bezrobociu – Katarzyna
Lada, Jerzy Mycielski
1.1. Produkt krajowy brutto
1.2. Rynek pracy
1.3. Stopa procentowa i inflacja

2. Sytuacja makroekonomiczna – Ignacy Morawski

3. Sektor gospodarstw domowych – Krzysztof Bartosik
3.1. Konsumpcja
3.2. Wynagrodzenia
3.3. Rynek pracy

4. Sektor przedsiębiorstw
4.1. Wyniki finansowe i inwestycje przedsiębiorstw – Magdalena Olender-Skorek
4.2. Infrastruktura – Michał Zajfert

5. Sektor finansów publicznych – Ignacy Morawski
5.1. Polityka fiskalna – ujęcie makroekonomiczne
5.2. Ocena programu „Inwestycje polskie”
5.3. Dług publiczny i rating Polski

6. Sektor finansowy: Nadzieja na przełom w rozwoju GPW – Lesław Pietrewicz

7. Uwarunkowania międzynarodowe – Sylwia Zajączkowska-Jakimiak

8. Komentarze
8.1. Kryzys działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw – Anna Wziątek-Kubiak
8.2. Gaz łupkowy – jaka infrastruktura regulacyjno-instytucjonalna? – Andrzej T. Szablewski

9. Aneks
9.1. Metodologia generowania prognoz