Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie 2008

Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie. Listopad 2008 (nr 13)

Pełna treść_numeru (PDF)

Streszczenie (PDF)

SPIS TREŚCI

1. Streszczenie

2. Prognozy INE PAN – Katarzyna Rosiak-Lada, Jerzy Mycielski
2.1. Produkt krajowy brutto
2.2. Bezrobocie i rynek pracy
2.3. Stopa procentowa i inflacja

3. Sytuacja makroekonomiczna – Cezary Wójcik, Katarzyna Rosiak-Lada

4. Sektor gospodarstw domowych – Krzysztof Bartosik
4.1. Konsumpcja
4.2. Wynagrodzenia
4.3. Zatrudnienie i bezrobocie

5. Sektor przedsiębiorstw
5.1. Wyniki finansowe i inwestycje przedsiębiorstw – Magdalena Olender-Skorek
5.2. Infrastruktura – Michał Zajfert

6. Sektor rządowy – Iwona Fudała-Poradzińska
6.1. Finanse publiczne w I połowie 2008 roku
6.2. Budżet samorządów po I połowie 2008 roku
6.3. Zadłużenie Skarbu Państwa po I połowie 2008 roku
6.4. Finanse publiczne w 2009 roku

7. Sektor finansowy
7.1. Sektor bankowy – Stanisław Kubielas
7.2. Giełda – Lesław Pietrewicz

8. Uwarunkowania międzynarodowe – Sylwia Zajączkowska-Jakimiak
8.1. Gospodarka światowa a kryzys w USA
8.2. Kryzys a gospodarka Unii
8.3. Rozmiary i dynamika obrotów handlowych Polski

9. Polska w Unii Europejskiej: wykorzystanie funduszy strukturalnych oraz bariery ich absorpcji – Łukasz Hardt

10. Komentarz: źródła obecnego kryzysu finansowego – Lesław Pietrewicz

11. Aneks
11.1. Metodologia generowania prognoz
11.2. Tabela statystyczna

 

Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie. Maj 2008 (nr 12)

Pełna_treść numeru (PDF)

Streszczenie (PDF)

 SPIS TREŚCI

1. Streszczenie

2. Prognozy INE PAN – Katarzyna Rosiak-Lada, Jerzy Mycielski
2.1. Produkt krajowy brutto
2.2. Bezrobocie i rynek pracy
2.3. Stopa procentowa i inflacja

3. Sytuacja makroekonomiczna – Cezary Wójcik

4. Sektor gospodarstw domowych – Krzysztof Bartosik
4.1. Konsumpcja
4.2. Wynagrodzenia
4.3. Rynek pracy
4.4. Ubóstwo i dochody

5. Sektor przedsiębiorstw
5.1. Wyniki finansowe i inwestycje przedsiębiorstw – Magdalena Olender-Skorek
5.2. Infrastruktura – Michał Zajfert

6. Sektor rządowy – Iwona Fudała-Poradzińska
6.1. Finanse publiczne w 2007 roku
6.2. Budżet samorządów w 2007 roku
6.3. Zadłużenie Skarbu Państwa w 2007 roku
6.4. Polityka fiskalna w ramach UE

7. Sektor finansowy
7.1. Sektor bankowy – Stanisław Kubielas
7.2. Giełda – Lesław Pietrewicz

8. Uwarunkowania międzynarodowe – Sylwia Zajączkowska-Jakimiak
8.1. Sytuacja w USA a gospodarka światowa
8.2. Skutki kryzysu w Polsce
8.3. Inflacja globalna i jej reperkusje dla gospodarki światowej i Polski

9. Polska w Unii Europejskiej: ocena efektywności środków Unii w ramach programów operacyjnych 2004–2006 oraz debata nad zmianami w polityce rolnej i spójności – Łukasz Hardt

10. Aneks 1 – Metodologia generowania prognoz
11. Aneks 2 – Tabela statystyczna