Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk został utworzony na podstawie uchwały Prezydium PAN z dnia 10 grudnia 1980 r., zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów dnia 5 stycznia 1981 r. Osobowość prawną uzyskał decyzją Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 7 października 1999. Statut Instytutu jest dostępny tutaj.

Zadania Instytutu

 • Prowadzenie badań naukowych w dziedzinie teorii ekonomii i analiz gospodarczych
 • Rozwój kadr naukowych
 • Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej
 • Propagowanie polskiej myśli naukowej za granicą
 • Wykonywanie zadań powierzonych przez Polską Akademię Nauk

Zakres badań realizowanych w Instytucie

 • Teorii ekonomii
 • Polityki gospodarczej
 • Analiz, prognoz i studiów strategicznych, dotyczących gospodarki polskiej
 • Analiz gospodarki światowej i integracji europejskiej z uwzględnieniem ich wpływu na rozwój gospodarki Polski

Pracownicy Instytutu

Instytut zatrudnia czterdziestu pracowników naukowych. Posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora, doktora habilitowanego oraz występowania z wnioskiem o nadanie tytułu profesora w zakresie nauk ekonomicznych. Rada Naukowa Instytutu sprawuje funkcje opiniodawcze, doradcze oraz inicjuje kierunki prac naukowych. Przewodniczącym Rady Naukowej jest prof. dr hab. Stanisław Gomułka. Dyrektorem Instytutu jest dr Urszula Skorupska.

Poprzednimi dyrektorami Instytutu byli: prof. dr hab. Józef Pajestka (1981-1990), prof. dr hab. Cezary Józefiak (1990-1993), prof. dr hab. Marek Belka (1993-1996), prof. dr hab. Urszula Grzelońska (1996-1999),prof. dr hab. Zbigniew Hockuba (1999-2005), prof. dr hab. Leszek Jasiński (2005-2013), prof. nadzw. dr hab. Cezary Wójcik (2013-2015), prof. nadzw. dr hab. Piotr Krajewski (2015-2018), prof. dr hab. Andrzej Szablewski (2018-2022).

Polityka przeciwdziałania korupcji w INE PAN

W instytucie realizowana jest polityka przeciwdziałania korupcji, którą reguluje zarządzenie dyrektora nr 2/2021.
Treść zarządzenia oraz polityki dostępna jest pod linkiem.

Wczoraj i dzisiaj Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN
Podczas uroczystego spotkania w dniu 17 grudnia 2020 roku z okazji 40 rocznicy utworzenia Instytutu  Nauk Ekonomicznych PAN o Instytucie mówili:

 • Prof. Andrzej Szablewski, Dyrektor Instytutu: treść wystąpienia znajduje się pod tym linkiem.
 • Prof. Jerzy Osiatyński, były Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu: treść wystąpienia znajduje się pod tym linkiem.
 • Prof. Barbara Błaszczyk, Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu: treść wystąpienia znajduje się pod tym linkiem.