Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniem kompetencji kulturowych i ich wpływu na zarządzanie organizacją zróżnicowaną narodowo, demograficznie, geograficznie i subkulturowo. Kompetencje kulturowe będą przedstawione jako czynnik kształtujący zarówno kulturę organizacji, jak i wpływający na styl zarządzania i komunikację każdego z liderów.

Podczas kursu uczestnicy poznają modele kulturowe definiujące źródła różnic kulturowych w biznesie. Zdobędą wiedzę o wpływie różnic na zachowania i zarządzanie. Rozwiną umiejętności komunikacji międzykulturowej, posługiwania się odmiennymi stylami przywódczymi oraz tworzenia pożądanej kultury organizacyjnej.

Cele kursu:

  • zapoznanie słuchaczy ze źródłami różnic kulturowych w biznesie oraz rozwinięcie umiejętności zastosowania ich w praktyce zarządzania
  • przekazanie dogłębnej wiedzy na temat wpływu różnic kulturowych na styl przywództwa oraz komunikację, a także przećwiczenie umiejętności jej wykorzystania w codziennej pracy
  • poznanie modelu kompetencji kulturowych oraz sposobów ich rozwijania
  • rozwój wiedzy na temat kultury organizacyjnej organizacji wielonarodowych, wpływu poszczególnych kultur na założenia, wartości oraz zachowania.

Prowadząca

mgr Izabela Markiewicz-Czapińska
Konsultant i trener specjalizujący się w zarządzaniu międzykulturowym, komunikacji oraz kulturze organizacyjnej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz programu The Chartered Institute of Marketing. Fascynacja międzykulturowością sięga czasów liceum, kiedy wspólnie z rodzicami przeprowadziła się do Trypolisu. Pierwsze projekty międzykulturowe realizowała pracując dla skandynawskiej firmy konsultingowej,  łącząc współpracę pomiędzy kilkoma rynkami. Szczególnie interesują ją międzykulturowe zarządzanie ludźmi, leadership oraz komunikacja i kultura organizacji wielonarodowych. Wspiera kadrę zarządzającą w realizacji projektów międzynarodowych i rozwoju indywidualnych kompetencji kulturowych.

Założyciel CCIQ Cross Cultural Intelligence, autor artykułów o zarządzaniu międzykulturowym, wykładowca (WSB-NLU Nowy Sącz, SWPS Warszawa, Collegium Civitas).

Licencjonowany trener i dostawca Trompenaars Humpden-Turner Intercultural Awareness Profiler.

Wspólpracuje z: Delphi, Coca-Cola HBC, ColgatePalmolive, Carlsberg, NokiaSiemensNetworks, Accenture, Tamfelt, Nordea, Roche, Vattenfall, CanPack S.A., Brown Forman, BZWBK Grupa Santander, TMobile, Royal Greenland, Urząd Miasta w Szczecinie, TRW.

 

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9.00-16.30 raz w miesiącu przez 4 miesiące. Kurs prowadzony jest on-line.

Cena kursu to 3000 zł

Rekrutacja trwa

Kurs rozpocznie się po zebraniu grupy

Kontakt

Daniel Habura – Kierownik Działu Dydaktycznego

tel. 22 656 34 31, 535 006 790

email: dhabur[at]inepan.waw.pl