ZAKŁAD GOSPODARKI ŚWIATOWEJ
(Pałac Staszica, pokój 009)

Kierownik Zakładu
Dr hab., prof INE PAN Krzysztof BARTOSIK

 • Dr hab., prof INE PAN Aleksander JAKIMOWICZ
 • Prof. dr hab. Jerzy KLEER
 • Prof. dr hab. Zbigniew MADEJ
 • Mgr Małgorzata WALERYCH

ZAKŁAD MIKROEKONOMII
(Pałac Staszica, pokój 009)

Kierownik Zakładu
Prof. dr hab. Joanna KOTOWICZ-JAWOR

 • Dr Lesław PIETREWICZ
 • Dr Aleksander ŻOŁNIERSKI

Pracownia Ekonomii Wiedzy

 • Dr Michał ZAJFERT

ZAKŁAD POLITYKI GOSPODARCZEJ
(Pałac Staszica, pokój 009)

Kierownik Zakładu
Prof. dr hab. Andrzej SZABLEWSKI

 • Prof. dr hab. Barbara BŁASZCZYK
 • Dr Jagoda KASZOWSKA-MOJSA
 • Dr hab., prof INE PAN Tomasz ŁYZIAK
 • Dr Łukasz PIĘTAK
 • Dr Marcin Borsuk
 • Mgr Marcin Pietrzak

Pracownia Ekonomii Instytucji

 • Dr Urszula SKORUPSKA

Pracownia Analiz Procesowych i Sieciowych

 • Dr hab., prof INE PAN Natalia POTOCZEK
 • Dr hab., prof INE PAN Anna UJWARY-GIL

LABORATORIUM BADAWCZE STUDIÓW ZAAWANSOWANYCH
(PKiN, pokój 2412, 24 piętro)

Kierownik Laboratorium
Prof. dr hab. Anna WZIĄTEK-KUBIAK

 • Dr Marcin JAKUBEK
 • Dr hab., prof INE PAN Oskar KOWALEWSKI
 • Dr Paweł PISANY
 • Dr Piotr Śpiewanowski

CENTRUM BADAŃ NAD NIERÓWNOŚCIAMI
(PKiN, pokój 2412, 24 piętro)
Kierownik Centrum
Dr hab., prof INE PAN Martyna KOBUS

 • Dr Piotr DENDERSKI
 • Mgr Radosław KUREK
 • Mgr Marek KAPERA
 • Dr Paweł BUKOWSKI
 • Dr Wojciech PACZOS