ZAKŁAD POLITYKI GOSPODARCZEJ
(Pałac Staszica, pokój 009)

Kierownik Zakładu
Dr hab., prof INE PAN Krzysztof BARTOSIK

 • Prof. dr hab. Barbara BŁASZCZYK
 • Dr hab., prof INE PAN Aleksander JAKIMOWICZ
 • Dr Marcin JAKUBEK
 • Dr Mariusz KAPUŚCIŃSKI
 • Dr Jagoda KASZOWSKA-MOJSA
 • Prof. dr hab. Joanna KOTOWICZ-JAWOR
 • Dr hab., prof. INE PAN Tomasz ŁYZIAK
 • Dr Lesław PIETREWICZ
 • Dr Marcin PIETRZAK
 • Dr Łukasz PIĘTAK
 • Dr Juan SANTOS
 • Prof. dr hab. Andrzej SZABLEWSKI
 • Dr Małgorzata WALERYCH
 • Dr Michał ZAJFERT
 • Dr Aleksander ŻOŁNIERSKI

Pracownia Analiz Procesowych i Sieciowych

 • Dr hab., prof INE PAN Natalia POTOCZEK
 • Dr hab., prof INE PAN Anna UJWARY-GIL
LABORATORIUM BADAWCZE STUDIÓW ZAAWANSOWANYCH
(PKiN, pokój 2412, 24 piętro)

Kierownik Laboratorium
Prof. dr hab. Anna WZIĄTEK-KUBIAK

 • Dr Marcin BORSUK
 • Dr hab., prof INE PAN Oskar KOWALEWSKI
 • Dr Paweł PISANY
 • Dr Piotr ŚPIEWANOWSKI
CENTRUM BADAŃ NAD NIERÓWNOŚCIAMI
(PKiN, pokój 2412, 24 piętro)

Kierownik Centrum
Dr hab., prof INE PAN Martyna KOBUS

 • Dr Paweł BUKOWSKI
 • Dr Paweł CHROSTEK
 • Dr Piotr DENDERSKI
 • Mgr Marek KAPERA
 • Mgr Radosław KUREK
 • Dr Piotr MATUSZAK
 • Dr Wojciech PACZOS
 • Dr Sylwia RADOMSKA
 • Dr Ewa SIERMIŃSKA