Studia podyplomowe Bezpieczeństwo Biznesowe w Praktyce koncentrują się na newralgicznych czynnikach, mających fundamentalny wpływ na osiągnięcie, w możliwie niezakłócony sposób, celów biznesowych wpisanych w strategię organizacji, firmy, instytucji. Motto, które przyświeca Wykładowcom to sentencja Francisa Bacona, jednego z twórców empiryzmu, zaczerpnięta z tezy Arystotelesa – „Prawdziwa wiedza to znajomość PRZYCZYN”.
Zamierzamy przygotować Słuchaczy do odpowiedzi na pytania: Czy ufasz danym i systemom, na podstawie których podejmujesz swoje decyzje biznesowe, a jeśli TAK – dlaczego? Czy możesz/umiesz szybko zareagować na zaskakującą sytuację? Czy jesteś w stanie minimalizować skutki błędnych decyzji, dzięki odpowiednim analizom scenariuszowym? Czy Twoja wiedza o współczesnych ryzykach pozwala zbudować skuteczny paradygmat?
Program służy przygotowaniu słuchaczy do wypracowania optymalnego, spójnego systemu zapewnienia bezpiecznego rozwoju organizacji, adekwatnego do jej domeny biznesowej, koncentrując się na pierwszoplanowym znaczeniu wiedzy (informacji) oraz zarządzaniu ryzykiem. Wsparciem będą wymagania i regulacje płynące z idei zrównoważonego rozwoju, uzupełnione o filary ESG, które nie są już idealistyczną teorią, ale wymaganą praktyką, opartą o zmieniającą się rzeczywistość, nowe wymagania prawne i biznesowe. Całość omawianych zagadnień będzie służyła zbudowaniu praktycznych umiejętności zapewnienia ciągłości działania firmy w czasach permanentnej zmiany.

 

Po więcej szczegółów zapraszamy na bbp.inepan.pl