Szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w INE PAN


Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w INE PAN


 

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1789) w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30 sierpnia 2018 r. poz. 1669)  w dniu 7 stycznia 2020 roku powołała komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

 1. Przewodniczący Komisji — prof. Witold Jurek — Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 2. Sekretarz Komisji — dr hab. Tomasz Łyziak — Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie,
 3. Recenzent — dr hab. Michał Brzeziński – Uniwersytet Warszawski,
 4. Recenzent — prof. Tomasz Panek — Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 5. Recenzent — dr hab. Aleksander Jakimowicz – Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie,
 6. Członek Komisji — prof. Teresa Słaby — Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie,
 7. Członek Komisji — prof. Stanisława Golinowska — Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie,

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Martyny KOBUS wszczętego w dniu 30 kwietnia 2019 roku w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

 • Wniosek o przeprowadzenie postępowanie habilitacyjnego.
 • Autoreferat dr. Martyny Kobus.
 • Harmonogram postępowania awansowego dr. Martyny Kobus.
 • Uchwała Rady Naukowej INE PAN.
 •  

   


  Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk uprzejmie informuje, że w dniu 28 marca 2019 roku o godz. 11.00 w sali 2301 w Pałacu Kultury i Nauki, Warszawa, Plac Defilad 1 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Katarzyny Gołębiowskiej na temat:  Akcyza jako specyficzne źródło dochodów państwa.

  promotor: prof. dr hab. Jerzy Kleer

  recenzenci:

  Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu – pokój 021 w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa. Streszczenie rozprawy doktorskiej jest dostępne tutaj(English) 

  Aby zapoznać się z recenzją proszę wybrać jednego z wymienionych powyżej recenzentów.


  Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk uprzejmie informuje, że w dniu 14 listopada 2018 roku o godz. 11.00 w sali 2301 w Pałacu Kultury i Nauki, Warszawa, Plac Defilad 1 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Elo Claire Odogbo na temat: African Labour Market outcomes for Accountants: Policy Implications on the Output of Qualified Accountants in Nigeria and South Africa.

  promotor: dr hab. Piotr Krajewski, prof. UŁ
  promotor pomocniczy: dr Piotr Staszkiewicz

  recenzenci:

  Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu – pokój 021 w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa. Streszczenie rozprawy doktorskiej jest dostępne tutaj.

  Aby zapoznać się z recenzją proszę wybrać jednego z wymienionych powyżej recenzentów.


  Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk uprzejmie informuje, że w dniu 17 października 2018 roku o godz. 11.00 w sali 2301 w Pałacu Kultury i Nauki, Warszawa, Plac Defilad 1 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Emmanuela Aoudi Chance na temat: Immigrant Health Status and Access to Healthcare. The Case of Norway.

  promotor: dr hab. Violetta Korporowicz, prof. SGH

  recenzenci:

  Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu – pokój 021 w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa. Streszczenie rozprawy doktorskiej jest dostępne tutaj.

  Aby zapoznać się z recenzją proszę wybrać jednego z wymienionych powyżej recenzentów.


  Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk uprzejmie informuje, że w dniu 26 kwietnia 2018 roku o godz. 13.00 w sali 2301 w Pałacu Kultury i Nauki, Warszawa, Plac Defilad 1 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Roberta Perkowskiego na temat: „Wpływ wirtualizacji na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”

  promotor: dr. hab. Aleksander Jakimowicz, prof. INE PAN

  recenzenci:

  Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu – pokój 007 w Pałacu Staszica, Nowy Świat 72, Warszawa. Streszczenie rozprawy doktorskiej jest dostępne tutaj.

  Autoreferat dostępny jest tutaj.

  Aby zapoznać się z recenzją proszę wybrać jednego z wymienionych powyżej recenzentów.


  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie Sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm.) w dniu 11 kwietnia 2017 roku powołała komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

  1. przewodniczący komisji — prof. Andrzej Wojtyna — Uniwersytet Ekonomiczny Krakowie,
  2. sekretarz komisji — dr hab. Tomasz Łyziak — Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie,
  3. recenzent — prof. Tadeusz Markowski — Uniwersytet Łódzki,
  4. recenzent — prof. Jacek Szlachta — Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
  5. recenzent — prof. Mirosława Czerny – Uniwersytet Warszawski,
  6. członek komisji — prof. Andrzej Miszczuk — Uniwersytet Warszawski,
  7. członek komisji — dr hab. Anna Bąkiewicz — Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi,

  w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Łukasza PIĘTAKA wszczętego w dniu 30 stycznia 2017 roku w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

  Postęp procesu awansowego został przedstawiony w poniższych dokumentach (w celu ich otwarcia proszę w nie kliknąć):


  Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk uprzejmie informuje, że w dniu 13 grudnia 2017 roku o godz. 11.00 w sali 2301 w Pałacu Kultury i Nauki, Warszawa, Plac Defilad 1 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Subhakara Valluri pt.: Behavior of major investment products in the commodity exchenges (streszczenie).

  Recenzenci:

  Aby zapoznać się z recenzją proszę wybrać jednego z wymienionych powyżej recenzentów.


  Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk uprzejmie informuje, że w dniu 19 listopada 2015 roku o godz. 13.00 w sali 2301 w Pałacu Kultury i Nauki, Warszawa, Plac Defilad 1 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Grzegorza Kujawskiego

  na temat: Spolegliwość podatkowa w kontroli skarbowej

  promotor: prof. Hanna Kuzińska

  recenzenci:

  Aby zapoznać się z recenzją proszę wybrać jednego z wymienionych powyżej recenzentów.

  Aby zapoznać się:

  • ze streszczeniem pracy – proszę wybrać tytuł pracy; j. angielski: thesis summary
  • z recenzją – proszę wybrać jednego z wymienionych powyżej recenzentów
  • z sylwetką doktoranta – proszę wybrać jego imię i nazwisko

  Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk uprzejmie informuje, że w dniu 5 listopada 2015 roku o godz. 11.00 w sali 2301 w Pałacu Kultury i Nauki, Warszawa, Plac Defilad 1 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Sergiusza Prokurata

  na temat:  Ewolucja systemu gospodarczego Republiki Indonezji

  promotor: prof. Barbara Błaszczyk

  recenzenci:

  Aby zapoznać się:

  • ze streszczeniem pracy – proszę wybrać tytuł pracy; j. angielski: thesis summary
  • z recenzją – proszę wybrać jednego z wymienionych powyżej recenzentów
  • z sylwetką doktoranta – proszę wybrać jego imię i nazwisko, ponadto: dorobek naukowy.

  Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

  uprzejmie informuje, że w dniu
  12 czerwca 2014 roku o godz. 11.00 w
  sali 2301 w Pałacu Kultury i Nauki, Warszawa, Plac Defilad 1
  odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

  mgr Jacka Stąpały

  na temat: Koniunktura giełdowa a koniunktura gospodarcza w Polsce w latach 1998-2011
  promotor: prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Winkler-Drews
  recenzenci:

  Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu – pokój 021 w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa.