Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk uprzejmie informuje, że w dniu 28 marca 2019 roku o godz. 11.00 w sali 2301 w Pałacu Kultury i Nauki, Warszawa, Plac Defilad 1 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Katarzyny Gołębiowskiej na temat:  Akcyza jako specyficzne źródło dochodów państwa.

promotor: prof. dr hab. Jerzy Kleer

recenzenci:

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu – pokój 021 w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa. Streszczenie rozprawy doktorskiej jest dostępne tutaj.  (English) 

Aby zapoznać się z recenzją proszę wybrać jednego z wymienionych powyżej recenzentów.