Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk uprzejmie informuje, że w dniu 26 kwietnia 2018 roku o godz. 13.00 w sali 2301 w Pałacu Kultury i Nauki, Warszawa, Plac Defilad 1 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Roberta Perkowskiego na temat: „Wpływ wirtualizacji na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”

promotor: dr. hab. Aleksander Jakimowicz, prof. INE PAN

recenzenci:

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu – pokój 007 w Pałacu Staszica, Nowy Świat 72, Warszawa. Streszczenie rozprawy doktorskiej jest dostępne tutaj.

Autoreferat dostępny jest tutaj.

Aby zapoznać się z recenzją proszę wybrać jednego z wymienionych powyżej recenzentów.