Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie Sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm.) w dniu 11 kwietnia 2017 roku powołała komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

  1. przewodniczący komisji — prof. Andrzej Wojtyna — Uniwersytet Ekonomiczny Krakowie,
  2. sekretarz komisji — dr hab. Tomasz Łyziak — Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie,
  3. recenzent — prof. Tadeusz Markowski — Uniwersytet Łódzki,
  4. recenzent — prof. Jacek Szlachta — Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
  5. recenzent — prof. Mirosława Czerny – Uniwersytet Warszawski,
  6. członek komisji — prof. Andrzej Miszczuk — Uniwersytet Warszawski,
  7. członek komisji — dr hab. Anna Bąkiewicz — Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi,

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Łukasza PIĘTAKA wszczętego w dniu 30 stycznia 2017 roku w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Postęp procesu awansowego został przedstawiony w poniższych dokumentach (w celu ich otwarcia proszę w nie kliknąć):