Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk uprzejmie informuje, że w dniu 13 grudnia 2017 roku o godz. 11.00 w sali 2301 w Pałacu Kultury i Nauki, Warszawa, Plac Defilad 1 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Subhakara Valluri pt.: Behavior of major investment products in the commodity exchenges (streszczenie).

Recenzenci:

Aby zapoznać się z recenzją proszę wybrać jednego z wymienionych powyżej recenzentów.