Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk uprzejmie informuje, że w dniu 5 listopada 2015 roku o godz. 11.00 w sali 2301 w Pałacu Kultury i Nauki, Warszawa, Plac Defilad 1 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Sergiusza Prokurata

na temat:  Ewolucja systemu gospodarczego Republiki Indonezji

promotor: prof. Barbara Błaszczyk

recenzenci:

Aby zapoznać się:

    • ze streszczeniem pracy – proszę wybrać tytuł pracy; j. angielski: thesis summary
    • z recenzją – proszę wybrać jednego z wymienionych powyżej recenzentów
    • z sylwetką doktoranta – proszę wybrać jego imię i nazwisko, ponadto: dorobek naukowy.