17.01.2019 r. Seminarium pt.: Estymacja wielowymiarowych indeksów dla danych porządkowych