14.05.2024 Seminarium INE PAN-KNE PAN-PTE pt.: Implikacje członkostwa Ukrainy w UE dla polskiego sektora rolno-spożywczego