06.12.2022 Seminarium pt.: Płeć a stopa zwrotu z publikacji