Zapytanie ofertowe dotyczące badania dobrowolnego rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok