Kadrę naukową tworzą pracownicy z czterech zakładów naukowych.
Wielu z nich zajmowało lub zajmuje wysokie stanowiska w Parlamencie, Rządzie, Narodowym Banku Polskim, Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Światowym i Komisji Europejskiej.
W całej historii INE PAN:

  • 10 osób pełniło funkcje ministra,
  • 3 było senatorami,
  • 6 posłami,
  • 4 członkami RPP,
  • jeden był premierem,
  • jeden wicepremierem,
  • trzech prezesami NBP.

 

Więcej o historii Instytutu można przeczytać pod tym linkiem.