Studia Ekonomiczne 2011

Studia Ekonomiczne nr 4 / 2011

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

MISCELLANEA

RECENZJE

Studia Ekonomiczne nr 3 / 2011

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

MISCELLANEA

RECENZJE

Studia Ekonomiczne nr 2 / 2011

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

  • Maciej K. DUDEK, On the Effeciveness of Keynesian Policies in General Equilibrium
  • Barbara JANKOWSKA, Konsekwencje globalizacji dla klastrów
  • Piotr KOWALCZUK, Transakcje insiderów na GPW w Warszawie a efektywnośc rynku

MISCELLANEA

  • KAmil KASNER, Rynek private equity. Historia i aktualna organizacja

RECENZJE

  • Grażyna NIEDBALSKA, Nowe podejście do problemu własności intelektualnej i źródeł innowacji. Demokratyzacja innowacji według Erica von Hippela

Studia Ekonomiczne nr 1 / 2011

SPIS TREŚCI

INVITED LECTURES (AT THE INSTITUTE OF ECONOMICS)

ARTYKUŁY

MISCELLANEA

RECENZJE