Perły Polskiej Gospodarki 2013

SZANOWNI PAŃSTWO!

Już po raz dziesiąty zapraszamy firmy o przychodach ze sprzedaży powyżej 100 mln zł do udziału w prestiżowym rankingu PERŁY POLSKIEJ GOSPODARKI.

Jak co roku prosimy firmy o przesłanie danych na ankiecie opracowanej przez INE PAN. Ankietę prosimy wypełniać na podstawie rachunku zysków i strat , bilansu, formularza GUS F- 01 (dane dotyczące zatrudnienia oraz nakładów na środki trwałe). Są to wybrane dane potrzebne do opracowania rankingu. W pierwszej części ankiety prosimy o wypełnienie podstawowych danych o firmie.

Objaśnienia do kodu własności i ankiety do wypełnienia znajdują się na naszej stronie internetowej.

Spośród wypełnionych ankiet opracowywać będziemy ranking Pereł Polskiej Gospodarki oraz wyłonimy Perły Duże – powyżej 100 mln zł przychodów ze sprzedaży i Perły Wielkie o przychodach ze sprzedaży powyżej 1 mld zł.

Ankiety prosimy przesyłać do 4 października 2013 roku na adres: janik@inepan.waw.pl
Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod tel. 022 656 64 29


ankieta firmy produkcyjno-uslugoweAnkieta firmy produkcyjno-usługowe


ankieta firmy produkcyjno-uslugoweAnkieta banki


ankieta firmy produkcyjno-uslugoweAnkieta firmy ubezpieczeniowe


ankieta firmy produkcyjno-uslugoweObjaśnienia do kodu własności