Nagroda im. Prof. W. Wilczyńskiego dla dr Jagody Kaszowskiej-Mojsa