INFORMATION ON PROGRAMS SUPPORTING COOPERATION WITH THE UKRAINIAN RESEARCHERS

1. Program wsparcia dla naukowców z Ukrainy organizowany przez Polską Akademię Nauk (PAN) i Narodową Akademię Nauk Stanów Zjednoczonych (NAS)

Program in support of Displaced Ukrainian Scholars organized jointly by the Polish Academy of Sciences (PAS) and the National Academy of Sciences of the United States (NAS)

Informacje o naborze wniosków znajdują się na stronie internetowej:

w języku polskim Wsparcie dla naukowców z Ukrainy (pan.pl)
w języku angielskim https://institution.pan.pl/?option=com_content&view=article&id=769

Potential Supervisors from Institutes of Economics, Polish Academy of Sciences
https://inepan.pl/pracownicy/
https://pasific.pan.pl/supervisors-from-institute-of-economics/

2. „Solidarni z Ukrainą” program skierowany do polskich instytucji gotowych przyjąć
ukraińskich uchodźców – studentów i doktorantów, którzy zdecydują się kontynuować
kształcenie w Polsce. Informacje dotyczące programu są na stronie Solidarni z Ukrainą – NAWA .

3. Program Academii Sinica dla studentów i doktorantów z Ukrainy Taiwan Scholarships for Ukrainian Students and Scholars
Academia Sinica (Taiwan) scholarships for Ukrainian students (pan.pl)

4. Rekomendacja NCN w sprawie zatrudniania naukowców z Ukrainy w grantach (link)

5. Program NCN finansujący roczne pobyty i badania naukowców z Ukrainy w polskich jednostkach naukowych. budżet programu przewiduje 50 grantów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-03-28-program-specjalny-NCN-dla-Ukrainy

6. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej.FNP sfinansuje do 6 projektów naukowych w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, realizowanych wspólnie przez parę naukowców lub naukowczyń z Polski i z Ukrainy.

Budżet każdego projektu na okres 12 miesięcy wynosi 268 800 zł – obejmuje on zarówno środki na pokrycie wynagrodzenia, jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań.

Program adresowany jest do naukowców i naukowczyń ze stopniem doktora, którzy niezależnie od narodowości, w dniu rozpoczęcia wojny w Ukrainie, czyli 24 lutego 2022 r. pracowali w instytucjach prowadzących badania naukowe w Ukrainie, oraz naukowców i naukowczyń zatrudnionych w instytucjach prowadzących badania naukowe w Polsce.

Nabór wniosków odbywa się w ramach dwóch konkursów, w terminach:
• do 29 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00 (CET) (I konkurs) albo
• do 30 września 2022 r. do godziny 16:00 (CET) (II konkurs).

Więcej informacji oraz szczegółowy regulamin dostępne są na stronie programu https://bit.ly/3wiYmjE.