Dr Sylwia RADOMSKA

Zespół Badawczy:

Centrum Badań nad Nierównościami

Zainteresowania badawcze:

teoria optymalnego opodatkowania, optymalne finansowanie edukacji wyższej, nierówności społeczne, makroekoekonomia (ekonomia rynku pracy)


radomska@inepan.waw.pl

Curriculum vitae

O mnie:

Moje badania naukowe skupiają się na zagadnieniu optymalnego opodatkowania kapitału ludzkiego, obszarze łączącym ekonomię z polityką społeczną. Pełnię rolę kierownika projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, zatytułowanego „Studia płatne czy bezpłatne? Inwestycje w kapitał ludzki a rola rodziny: optymalne podejście podatkowe”. W ramach tego projektu skupiam się na analizie optymalnych modeli finansowania szkolnictwa wyższego, z uwzględnieniem wpływu wsparcia rodziców na rozwój kapitału ludzkiego dzieci oraz na dostępność pomocy finansowej dla studentów. Dodatkowo, moje prace badawcze obejmują także studia nad wpływem procesu starzenia się społeczeństwa na dynamikę rynku pracy.

Publikacje:

Artykuły w czasopismach

  1. Radomska, S. (2023), Optimal Tax Theory for Investment in Human capital and the Role of Family, Studia i Materiały, 2/2023 (39): 41-57. https://doi.org/10.7172/1733-9758.2023.39.3
  2. Radomska, S. (2021). Prognozowanie indeksu WIG20 za pomocą sieci neuronowych NARX i metody SVM. Bank i Kredyt, 52(5), 457-472.
  3. Radomska, S. (2019). Optimal Policy for Investment in Human Capital in the Light of Optimal Tax Theory. Studia i Materiały, 30(1), 34-42. https://doi.org/10.7172/1733-9758.2019.30.3