mgr Radosław KUREK

Zespół Badawczy:

Centrum Badań nad Nierównościami

Zainteresowania badawcze:

Teoria nierówności, nierówność szans


radek.kurek@inepan.waw.pl

O mnie:

W moich badaniach zajmuję się głównie kreowaniem i analizą miar nierówności, pozwalających porównywać które zestawy danych są bardziej sprawiedliwe (mniej nierówne) od innych. Służą do tego m. in. dominacje stochastyczne czy też np. takie skupiające się na badaniu rozbieżności od mediany. Zajmowałem się także tematyką nierówności szans, czyli nierównością wynikającą m. in. z naszego pochodzenia czy płci. Byłem zatrudniony w grantach pod kierownictwem prof. Kobus, kierownika zespołu badawczego. W 2019 roku otrzymałem stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej START.

Publikacje:

Artykuły w czasopismach

  1. Kobus, M., Kurek, R. (2018). Copula-based measurement of interdependence for discrete distributions. Journal of Mathematical Economics, 79, 27-39. https://doi.org/10.1016/j.jmateco.2018.09.001
  2. Kobus, M., Kurek, R. (2019). Multidimensional polarization for ordinal data. Journal of Economic Inequality, 17, 301-317. https://doi.org/10.1007/s10888-018-9402-1