mgr Marek KAPERA

Zespół Badawczy:

Centrum Badań nad Nierównościami

Zainteresowania badawcze:

Teoria decyzji, mikroekonomia, uczenie się, nierówność szans


+48 609 686 255

mkapera@inepan.waw.pl

Curriculum vitae

O mnie:

Punktem przewodnim moich zainteresowań badawczych jest, aby zrozumieć w jaki sposób ludzie podejmują decyzje w swoim życiu, ale także jak postrzegają świat. Dlatego interesuje mnie teoria decyzji i szerzej mikroekonomia, zagadnienia związane z uczeniem się i aktualizowaniem swoich przekonań o świecie przez jednostki, ale też teoria nierówności – którą postrzegam jako nierozłącznie związaną z teorią decyzji.. Chociaż te zainteresowania znajdują się na granicy pomiędzy psychologią a ekonomią, głęboko wierzę, że to ekonomia proponuje właściwe podejście do tych zagadnień – także w kwestiach tak fundamentalnych, jak formowanie przez konsumenta swoich przekonań na temat świata, czy systemów wartości. Obecnie jestem kierownikiem w grancie NCN Preludium pod tytułem „Odkrywanie własnych preferencji, eksperymenty i uczenie” w ramach którego rozwijam teorię odkrywania przez konsumenta własnych preferencji poprzez konsumpcję. Wyniki moich prac były prezentowane na konferencjach takich jak Eighth Meeting of the Society for the Study of Economic Inequality (ECINEQ) czy też European Workshop on Economic Theory.

Publikacje:

Working Papers

  1. Kapera, M. (2022). Learning own preferences through consumption. RePEc: https://ideas.repec.org/p/sgh/kaewps/2022074.html.
  2. Kobus, M., Kapera, M. & Peragine, V. (2020) Measuring multidimensional inequality of opportunity. WIDER Working Paper 2020/19. Helsinki: UNU-WIDER. https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2020/776-7.