29/04/2021
06.05.2021 Seminarium pt.: Świadczenia pieniężne na rzecz dzieci a zatrudnienie kobiet w Polsce
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN uprzejmie zaprasza do udziału w seminarium, na którym Dr hab. Krzysztof Bartosik, prof. INE PAN przedstawi referat pt.: Świadczenia pieniężne na rzecz dzieci a zatrudnienie kobiet […]
19/02/2021
25.02.2021 Seminarium pt.: O nierówności szans w wielu wymiarach – podejście “ex-post”
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN uprzejmie zaprasza do udziału w seminarium, na którym Mgr Radosław Kurek przedstawi referat pt. O nierówności szans w wielu wymiarach – podejście “ex-post” Spotkanie odbędzie się […]
04/02/2021
11.02.2021 Seminarium pt.: Co decyduje o zwolnieniu prezesa zarządu?
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN uprzejmie zaprasza do udziału w seminarium, na którym Dr hab. Oskar Kowalewski, prof. INE PAN przedstawi referat pt.: Co decyduje o zwolnieniu prezesa zarządu? Spotkanie odbędzie […]
22/01/2021
02.02.2021 Seminarium pt.: Finanse publiczne po COVID-19
Uprzejmie zapraszamy do uczestnictwa w seminarium współorganizowanym przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Komitet Nauk o Finansach PAN oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN pt. „Finanse publiczne […]
21/01/2021
28.01.2021 Seminarium pt.: Efektywność kolejowych przewozów regionalnych w Polsce
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN uprzejmie zaprasza do udziału w seminarium, na którym dr Michał Zajfert zaprezentuje główne tezy zawarte w monografii pt.: Efektywność kolejowych przewozów regionalnych w Polsce. Spotkanie odbędzie […]