03.02.2022 Seminarium INE PAN pt.: Efekty przestrzenne polityki spójności UE i Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce w latach 2004-2018