Instytut Nauk Ekonomicznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko księgowa/y

Zakres obowiązków na stanowisko księgowa/y:
– Prowadzenie pełnej ewidencji księgowej oraz obsługi finansowej.
– Prowadzenie systemów ewidencji niezbędnych do sporządzania dokumentów finansowych,
w tym list płac.
– Prowadzenie kartoteki wynagrodzeń i kartoteki zasiłków.
– Nadzór nad właściwą ewidencją i amortyzacją mienia, majątku i praw z nim związanych.
– Prowadzenie księgi inwentarzowej oraz przygotowanie i rozliczenie inwentaryzacji.
– Obsługa bankowości elektronicznej.
– Sporządzanie deklaracji oraz sprawozdań przewidzianych przepisami prawa.
– Kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym oraz nadzór nad ich
obiegiem.

Oczekujemy:
– dobrej organizacji pracy,
– umiejętności i gotowości do pracy w zespole,
– rzetelności, skrupulatności, samodzielności i odpowiedzialności,
– wykształcenia kierunkowego (rachunkowość , finanse, ekonomia)

Mile widziane:
– doświadczenie w księgowości i prowadzeniu płac,
– znajomość programu księgowego RAKSSQL,
– znajomość programu do faktur RAKSSQL
– znajomość programu Symfonia Kadry i Płace,
– znajomość programu Płatnik,
– umiejętność obsługi  MS Office (Excel, Word),

Oferujemy:
– zatrudnienie na cały etat na umowę o pracę,
– pracę w przyjaznej atmosferze

CV oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na
stanowisko księgowa/y, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO należy składać w wersji elektronicznej
na adres:

e-mail: jrycabel@inepan.waw.pl
Termin przesyłania zgłoszeń: do 16.05.2022 roku
Klauzula informacyjna dla kandydatów dostępna jest pod tym linkiem (proszę kliknąć w celu wyświetlenia).

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.