Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko pełniącego obowiązki asystenta kierownika Działu Naukowego