Instytut Nauk Ekonomicznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko księgowa/y