Informacja o trwającym procesie wyborczym do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk