Informacja o rozpoczętym procesie wyborczym do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk