Badania prowadzone w zespole obejmują finanse, w szczególności bankowość, ale także ład korporacyjny oraz problematykę nowych technologii finansowych (fintech). W ostatnim obszarze przedmiotem badań jest m.in. wpływ innowacji technologicznych na działalność pośredników finansowych. Projekty zespołu mają często charakter interdyscyplinarny, tj. łączą finanse i bankowość z elementami innych dziedzin, zwłaszcza badaniami nad zmianami klimatycznymi i ochroną środowiska (green finance), innowacjami i przedsiębiorczością.

Słowa kluczowe: finanse, nadzór właścicielski, bankowość, agroekonomia, innowacje, przedsiębiorczość.

Wybrane publikacje:

Kowalewski, O., & Pisany, P. (2022). The rise of fintech: a cross-country perspective. Technovation, 102642.

Kowalewski, O., & Pisany, P. (2022). Banks' consumer lending reaction to fintech and bigtech credit emergence in the context of soft versus hard credit information processing. International Review of Financial Analysis81, 102116.

Kowalewski, O., Pisany, P. (2022). Home–host distance in governance quality, foreign banks’ lending, and emerging host markets’ resilience. Review of Development Finance 12(1), 55-69. https://journals.co.za/doi/abs/10.10520/ejc-rdfin_v12_n1_a4

Kowalewski, O., Pisany, P., Ślązak, E. (2022). Digitalization and data, institutional quality and culture as drivers of technology-based credit providers. forthcoming in Journal of Economics and Business.

Ahmad, M. F., Kowalewski, O., & Pisany, P. (2021). What determines initial coin offering success: a cross-country study. Economics of Innovation and New Technology, 1-24.

Kowalewski, O., & Śpiewanowski, P. (2020). Stock market response to potash mine disasters. Journal of Commodity Markets20, 100124.

Gnutzmann, H., Kowalewski, O., & Śpiewanowski, P. (2020). Market structure and resilience: Evidence from potash mine disasters. American Journal of Agricultural Economics102(3), 911-933.

Hryckiewicz, A., Pawlowski, P., Mazur, P., & Borsuk, M. (2020). Sovereign Debt Holding and Bank Sensitivity Toward Market Risk: An Alternative View of the Bank-Sovereign Problem. International Journal of Central Banking.

Kowalewski, O., Pisany, P. (2019). What drove the growth of the corporate bond markets in Asia? Research in International Business and Finance 48, 365-380. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.01.014