Studia Ekonomiczne 2009

Studia Ekonomiczne nr 3-4 / 2009

  • Wspomnienie o Doktorze Krzysztofie Kostro, Zbigniew HOCKUBA

ARTYKUŁY

Studia Ekonomiczne nr 1-2 / 2009

ARTYKUŁY

MISCELLANEA

RECENZJE

  • Grażyna NIEDBALSKA, T. L. Friedmana “Hot, Flat, and Crowded”. Uwagi na temat książki, która ma zmienić oblicze świata .